DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 543 —


Sa extemporeom g. n. B. sadržanim na str. 333.—335. biti ću u iiratko
gotov. Vratolomnog skoka u mojoj razpravi nema i nemože biti. Da se
uredjajni naputak sa uporabom razdobnog razdielenja dade i na drugi
način provesti van po jedino spasonosnom austrijs. uredj. naputku
— dokazuju i propisi uredj. wurtemberžkog i gore vi?e spomenuti
teoretički citat po Guttenbergu. A da sam za existenciju austrijskog
uredjajnog naputka, po kojem je sadanji naš obradjen već odavna i
prije izdanja vašeg uredj. naputka, znao, dokazati ću navodom iz službovnog,
po meni jošte 15. siečnja 1884. dakle prije 21 godine sastavljenog
naputka za upravu i gospod. šumami biskupskog vlast, djakovačkoga,
gdje no sam na str. 2. a u §. 4. propisao bio: „već sama
narav vlast, posjeda uvjetuje zavođenje potrajne uporabe, ter se prigodom
sastavka gosp. osnove irnade bezuvjetno na tu vrst uporabe
obzir uzeti. Glede načina sastavka gospod. osnove kao i ovršbe taksacionalnih
radnja imada se upotriebiti propisi naputka za omedjašenje,
izmjeru i uredjenje austr. državnih i zakladnih šuma". Ako sam ja
dakle već god. 1884. poznavao sadržaj austr. uredjajnog naputka onda
sam ga svakako morao poznavati i god. 1896. pa da g. n. B. uvaži
da đr. Graner (Tiibingen 1889.) na str. 110. o komb. razdob. razdielenju
kaže: . . . „die Vorziige der Einfachheit an den Formen, der Sicherheit
in den Grundlagen, der Verstandlichkeit, in der Darstellung, der
Klarheit in der Erfasung der Wirtschaf(sziele, der Riicksichtnahme auf
die Bedurfnisse der nachstliegenden Zuckunft und endlich der Beweglichkeit
in der Anwendung und Fortfuhrung wohl kaum werden abgeschprochen
werden konnen", onda će mi biti svakako dozvoljeno da
uztvrdim, kako se uređjajnom umjeću tek iz našeg uredjajnog naputka
učiti morao nisam, ter da sam ob okviru u kojem bi se isti bio imao
držati za naše obć. šume, bio puno prije na čistom, no je naš naputak
svjetlo i ugledao. Da ja svog koreferata u „Šum. listu" objelodanio
nisam imade svoj posebni i skroz osobni razlog. No pošto g. n. B. na
str. 333. predstavlja kao da ja o predmetu do izdanja našeg naputka
sam sa sobom na šistom bio nebi, to ću i taj razlog obrazložiti. Tko
se sjeća kako je gl. skupština god. 1886. tekla, znati će, da je ista dignuta
iza podne i da tadanje predsjedničtvo nije smatralo dnevni red
toli ozbiljnim, da bi bilo odredilo nastavak razprave za posije podne,
po svoj prilici samo zato, da koreferenat nedodje do rječi i da se o
predmetu nerazvije razprava. Mješće toga dangubili smo eielo posije
podne po zagreb. gosionama. Već drugog dana dostavljena mi bje prijava
tadanjeg društvenog predsjednika u kojoj me se objedjivalo: da
u šum. društvu bunim proti postojećim zakonima (što je bilo i sa
samom istinom u oprieci pošto moj tadanji zahtjev i predlog za „Inte