DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 544 —


lligenzpriifungom" nije izazvao bune, već je težio za izjednačenjem
stručnog osposobijenja unutar našeg stališa), da sam političlii rovar i
opozicionalac itd. tako: ter sam na mjerodavnom mjestu imao da
podam odlučnu izjavu, da se ta prijava sa praktičnimi činjenicami i
istinom kosi. Da se pri takovom stanju stvari i razpoloženju nisam
smatrao obvezanim, da se odazovem pozivu onog istog društvenog predsjednika,
koji me je u zvanišnom svojem svojstvu radi mog članskog
rada u društvu službenim i uredovnim putem prosledjivao, ter da od
tada nisam više mario da za drugu gospodu kestenje stručnih izradaka
i nadalje kao dotada iz vatre vadim, toga mi valjda nitko zamjeriti
neće i nesmije. A samo u tom razpoloženju smije se tražiti razlog,
zašto se odličnom onom pozivu odazvao nisam.


Oprovrgavali se nas dvojica ma koliko mu drago o uredjaniin načelima,
do sklada doći nećemo zato, pošto stojimo na dva sasma različna
stajališta. I zato ću ja sa svoje strane razpravu ob ovom
predmetu smatrati ovime zaključenom. No prije nego dovršim
iztaći ću da je za mene od zamana jasno bilo, daje g. n. B. naš uredjajni naputak
sastavljao za vladin uredjajni ured a ne za naše kr. kot. šumare, da
su njemu pri izradku tog naputka lebdile pred očima šume bitkupske i
one velikih korporacija, a ne naše male obć. šume. Do tog zaključka
doveo me je razpored 1 način obave izvanjskih radova. Urednici iz uredjajnog
odsjeka nemogu se baviti omedjašenje m šuma vani u naravi,
jer je to obsežna i vrlo dugotrajna operacija, koju predradnju ja /.a.
naše obć. šume, jer njihova narav i stanje vrlo dobro poznam, za najvažniju
držim. Zato je naš naputak ostavio to glavno pitanje otvorenim
i prepustio vlastnikom šuma, da se za omedjašenje svojih šuma samostalno
i neodvisno od sastavka same gospod. osnove pobrinu, a zato i
ovaj expediens prema javnosti, ako uredjajnik naidje na geodetičke tehničke
potežkoće. Javi vladi, ova će kat. ravnateljstvu i ti možeš mirno
dalje raditi na taksacionalnim poslovima. Za uredjajni odsjek opredieljena
je manipulacija popriečnim prirastom, za nj´ su pridržane i prihodne
skrižaljke. To je sasma naravno sve zato propisano — jer pospješuje
i ujednostručuje izvanjske poslove, približuje ih više fabriciranju no tehničkoj
obradnji. Analiza tek. prirasta dugotrajnija je i treba vremena,
ustanovljenje drvnih gromada pokusmini potezi, opredielenje raznih čimbenika,
bonitovanje po razredima visina — sve uz to da te radnje nisu
nikakove čarolije, iziskuju više vremena, stoje više potroška u novcu.
Kad bi sve ovo obavljao kr. kot. šumar, bila bi osnova nješto skuplja,
ali zato točnija i preciznija. U kratkom vremenu pribavilo bi se podataka
stojećih na realnim podlogama, koji bi nam dozvoljavali da naše šume
i postupak š njima na najpouzdaniji način kritici podvrći uzmognemo.