DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 545 —


Upravo zato ali i nebi kr. kot. šumar mogao konkurirati sa uredjajnim
odsjekom, jer bi onaj uradio brže i jeftinije — sve. da bi osnova bila
formalno izpravna, ali po sadržimi kud bi kamo praznija. Čemu izračunavati
prihod za kasnije periode, najviše puti u jednoličnim i jednodobnim
starim bukovim i hrastovim obć. šumama, kad se već iz skrižaljke
dobnih razreda i plošne porabne osnove dade svom sigurnošću
na potrajnost užitaka (pošto je najstariji dobni razred najjače zastupan)
unutar pojedinih (ploštno valjano kontiranih perioda) zaključiti? To sve
su načelne razlike izmedju zahtjeva što ih ja na gosp. osnovu stavljam,
ako se hoće da u istoj budu svi radovi onako svršeni kako ih propisuje
uredjajna nauka i stajalište šumarke znanosti, ter potreba za brzim uredjenjem
obć. šuma. — Da se je sve to u svoje vrieme imalo pred
očima i da se nije bilo kanilo centralizirati uredjajno poslovanje, tad
se prije 6—7 godina nebi bilo smjelo iz šum. odsieka obustaviti svako
poslovanje na radnjama oko sastavka gospod. osnova, već se je bilo
imalo shodnom naredbom upravo kr. kot. šumarom naložiti, da odpočnu
reambulacijom obć. šumskog po=jeda. Na taj način bi se bio
obsežniji dio predradnjah jur do danas obavio, a materialni položaj kr.
kot. šumara bi se bio mogao poboljšati, na što je bilo valjalo već zato
misliti, pa da se tim putem popravi i nadoknadi ono, što je neuspjelom
organizacijom tako temeljito i za dogledno vrijeme nepopravivo pokvareno.


Želi li se ozbiljno da se i kr. kot. šumari budu mogli uredjajnimi
radnjami obsežno i uspješno baviti, ter da će se njihovi radovi moći
brzo i svrsihodno izpitivati i odobraavati, tad će do popunjena izdanih
jur uredjajnih propisa tečajem vriemena doći morati. To je moje uvjerenje,
a sada čekajmo što će vrieme donjeti.


Propisi o polaganju šumarskih državnih
izpita u Magjarkoj i Austriji,


II.
Savezno s onim, što smo u posliednjem broju, spomenuli o
propisima ođnosećim se na polaganje šumarskih državnih izpita
u Magjarskoj, na temelju ministarske naredbe od 3 kolovoza
1904. prelazimo sada na razmatranje propisa valjanih u tom
predmetu u Austriji.