DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 546 —


U Austriji je pitanje o šumarskim državnim izpitima riešeno
na dvojaki način, naime posebni su izpiti propisani
za one kandidate šumarstva, koji žele postići koji
činovni razred u državnoj šumsko upravnoj, odnosno
šumsko tehničkoj službi kod c. i kr. političke
uprave, a posebni izpiti i opet za sve ostale
kandidate šumarstva, koji žele steci osposoblenje za samostalno
vodjenje šumarsko upravnih, poslova, bilo u zemaljskoj,
obdinskoj ili privatnoj šumarskoj službi u Austriji u obče.


Za one kandidate, koji reflektiraju na šumarsko tehničku
službu kod državne šumske uprave, vriede propisi naredbe
c. i k. ministarstva za poljoprivredu od 6. srpnj a
1893. 0 izpitu za š u m a r s k o tehničku državnu
službu . Naredba podieljena je na ukupno 29 paragrafa, a sadržaje
sliedeče ustanove.


Stručno osposobljeuje za postignuće kojega sa kojim činovnim
razredom spojenoga mjesta u šumarsko tehničkoj državnoj
službi (šumarsko tehnička služba političke uprave i
uprave državnih i zakladnih šuma) imade se dokazati položenjem
posebnoga izpita koji se obdržaje kod c. i kr. ministarstva
za poljoprivrednu Beču uz sliedeće
propise:


U svrhu pripusta k tom izpitu imade kandidat dokazati:


1. da je prije polazka niže navedenih naučnih zavoda
proboravio godinu dana u državnoj šumarskoj službi ili u službi
kojega poučnoga privatnoga šumskoga vlastelinstva (t. z. predpraksa).
2. da je položio teoretske državne izpite propisane za šumarsko
gospodarsku obuku na c. i kr. visokoj školi za kulturu
tla u Beču, ili na kojoj ovoj ravnopravnoj drugoj visokoj školi:
3. da je polazio predavnja o sustavnom šumarskom zagradivanju
bujica na c. i kr. visokoj školi za kulturu tla u
Beču, ili kojoj ovoj ravnopravnoj drugoj visokoj školi, te da
je pred dotičnim docentom položio iz tog predmeta dobrim
uspjehom izpit.