DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 3     <-- 3 -->        PDF

timaraM li


Br. 12. u ZAGREBU. 1. prosinca 1905. God. XXIX.


Pretplata za nečlanove K 12. na godinu. — članovi «iimar. đriižtva dobivaju
list bezplatno. — Članarina iznaša za utemeljitelja K iOO. — Za članove pođupirajuće
K 20. — Za redovite članove I. razreda K li), i 2 K pristupnino. — Za lugarslio
osoblje K. 2. i K 1. pristupnine i za „Šum. list" K. 4 u ime predplatc. — „Lugarski
viestnik´ dobivaju elanovi lugari badava.


U vrst bina oglasa: za 1 stranicu IB K.; za "^ stranice 8 K.; za ´/s stranice
5 K. 20 fil.; za ´/, stranice 4 K. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Odgovor na prigovore^ mojim pripomenkama
k naredbi o sastavku gospodarstvenih
osnova za šume podvrgute javnome
nadzoru.


Piše žup. šum. nadzornik u m. V. Dojkorić.


„Habent sua fata libelli" moram i ja uzkliknuti prije, nego li se
latim pera da odvratim koli vrlo poštovanom bivšem uredniku g. Partašu
toli i g. š. nadzorniku Borošiću, na njihove opazke i odgovor, kojima
su popratili moje pripomonke k naredbi o sastavku gospodarstvene
osnove za šume gore spomenutih posjedovnih kategorija, odtisnute u
br, 2—4. i 5—6 društv. časopisa od god. 1904. Moram to učiniti već
poradi oblika uredničkih pripomenaka koji nisu običajni ali prikladni,
da poredak piščevih razpoložba podpunoma razkinu, pošto su uredničke
opazke i usunute u moj još nedovršen stavak (str. 134.), a i inače
tvore po ciele periode, koje čitatelju prigovornikovo mnienje jošte prije
sugeriraju, no je i dočitao piščeve misli. I ako se bezuvjetno pokorava;;!
urednikovu autoritetu, ter dopuštam, da isti k članku svoje stajalište
označi, to se držim ipak ovlaštenim, da pripomenem, kako bi se iz članaka
u listu odtisnutih moralo i glede njihovog oblika sve ono izpustiti,
što bi podsjećati moglo, da se kani od članka stvoriti izpravljenu školsku
zadaću, u kojem bi slučaju manjkala našemu listu ona ozbiljnost, koja


* Vidi ,Šum. list" br. 5. i 6. g. 1904.