DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 526 —


je po mom držanju važnije i od trajnije vrijednosti, ako izvanjsko
razdielenje šume bude valjano provedeno, nego ako idem danas računati,
koliki će biti prihod na drvu nakon četvrte ili pete, po dvadeset
godina, trajuće periode. A meni je ta važnost jasna već i zato :
što se jednom provedeno valjano izvanjsko uređjenje šume unutar jedne
obhodnje nemjenja, dočim prihod od te šume unutar obhodnje toliko
puta ižtraživati i računati moram, koliko imade obhodnja decenalnih
perioda, odnosno, koliko se revizijah preduzeti imade (§§. 11., 3 i 48


c. nap.). Ovo prvo je stalno, trajno barem unutar jedne obhodnje, ovo
potonje jest brojčano promjenljivo, a mjenja se razvojem prirasta i
obavom dotičnih računičnih operacija svake desete, odnosno dvadesete
godine. Ovo prvanje — izvanjsko razdielenje — držati će ovlaštenika
već svojim oblikom, vidno i trajno u stezi glede prekoračenja u god.
užitcima. Za izračunane etate slabo on mari, jer ih niti nerazumije. Eto
to je bio smisao one njemačke rečenice, a zadatak joj da u kratko obilježi
moje stanovište — suprotno onom — naputka.
G. n. B. nije pravo ni to, što sam kao uvod u razpravicu napisao
historički prijegled o razvoju uredjajne nauke. Učinio sam to zato, da
sudrugove koji s novijom stručnom literaturom, neraspolažu, o stanju
uredjajne nauke pregledno orientiram. Držim da se pri tome nemože
raditi o tome što je g. n. B. milo ili pravo, već ob onom, što je na
tom uvodu zla ili pogrješna. Da je što takova na njem našao pa izpravio
— i zahvalio bi mu se na tome Ovako trebao je taj uvod pustiti na
miru, ili barem dokazati, gdje, kada i čime sam ja zahtjevao po g. n.
B. iztaknutu nezgrapnost, da se isti uvrsti i u službovni naputak?!
Ovo što sam naveo na str. 69. mojih pripomenaka o uzročnom
povodu izdanja Gattenbergove knjižice: „Die Forstbetriebseinrichtung nach
ihren gegenwartigen Aufgaben unđ Zielen 1896" morao sam negdje u
kojem od njemačkih stručnih časopisa čitati ili prigodom objelodanjenja
gornjeg điela, ili prigodom časopisnog izvješćivanja, odnosno razpravljanja
0 najnovijem uredjajnom naputku izdanom za austrijske državne šume.
Vrela za moj navod, da je naime prof. Guttenberg to dielce napisao
usljeđ poziva uprave austr. drž. šuma onom prigodom kad je ista poradila
o tome da izđade za uređjenje svojih šuma novi naputak (onaj
od god. 1901.), nemogu danas više navesti, pošto njem. časopisa, sada
već nakon 8—9, odnosno 4 godine neimam pri ruci, jer toj kauzalnosti
nisam podavao tolike važnosti, da bi si odnosni broj bio pohranio. I
ako po sam naš uredjajni naputak i po moju razpravicu ostaje prilično
irrelevantnom okolnost, da li je prof. Guttenberg napisao svoje dielce
na poziv austr. drž. šumske uprave i tada prisustvopao izdanju „novoga"
naputka od god. 1901;, ili ga je aust. drž, šumska uprava u en