DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 528 —


temeljnih i načelnih promjena sadržavali nisu. Istom god. 1901 izdan je
novi, dakle tek drugi, a ne „četvrti" uređjajni naputak, u kojem su
izražaja našla ona temeljna načela, koja je prof. Guttenberg u svojoj
već gore citiranoj brošuri objasnio bio. Sve ovo spominjem — riječima


g. n. B. — samo mimogred, da se danas sutra nebi tkogod pišući bibliografiju
nauke o uredjenju šuma pozvao na tvrdju g. n. B. kao na
vjerodostojno vrelo, pa da nebi morao vjerovati, da je austr. drž.
šumska uprava u 23 godine (od 1878.-1901.^ morala izdati četiri uredjajna
naputka za svoje šume, kako to g. n. B. tvrdi, pišuć o „četvrtom"
naputku.
Nisam na krivom putu, dok tvrdim, da je svu žestinu u pripomencima
obojice gospode izazvao moj navod, da je austrijski uređjajni
naputak našem šumarskom odsjeku služio ka o podlog a za izradbu
našeg naputka, akoprem sam to iztaknuo na najdelikatniji način, i akoprem
nisam nastojao, da tim navodom okrnjim sastavljačem zaslugu. Urednik


g. P. tu moju tvrdnju odlučno nječe („znamo da nije"), dočim ju g. n.
B. samo dielomice i uvjetno dopušta („kada bi to i stojalo, nebi to bio
grieh", a dopušta sličnost i jednakost samo u partiji o predradnjama).
Da opovrgnem tvrdnje obojice gospode, navesti ću sliedeće: §. 7. str. 49.
aust. uredj. nap. glasi: „Die Betriebsclassen sind in Hiebszugo zu
zerlegen, unter welchen eine zusamenhangende Reihe von Sehlagen zu
verstehen ist".
§. 3. b) Sjekored našeg naputka glasi: „gospod. jedinice razdie-
Ijuju se u sjekorede, pod kojima se razumjeva suvisli niz sječnina". G.


u. P. će mi dozvoliti, da to nije samo podloga — kako sam ja u svom
članku rekao, već da je to doslovni prievod, a dozvolit će mi to i g. n.
B. ako sravni str. 73. austr. uredj. naputka: „Die Baumrinde wird . . ."
sa str. 175 našeg naputka : „Prihod od kore ... " — Da pako propisi
0 posebnoj porabnoj osnovi nespadaju u „predradnje" dozvoliti će i g. B.
Moj zahtjev, da bi naš uredj. nap. 9. trebao u mnogome detailnih
propisa nije mogao uspješno niti g. ured. niti g. B. oprovrći; g. u. ne
zato, jer „empirici" u obće neimaju svojstva a niti zak. kvalifikacije za
obavu uredjajnih radnja, pa se ovima takove radnje obzirom na propis
§. 3. provedb. naredbe u obće niti povjeriti nesmiju; g. n, B. zato ne:
jer detailni propis jošte uvjek nije šablona, kao što niti postolarov
kalup svagda nije mjerodavan za samu obraduju cipele. — Za naše
odnošaje bio je niz detailnih propisa zato potreban, jer su kod nas kr.
kot. šumari i upravitelji šuma i uredjajnici, ili bi barem po mojoj predmnjevi
i želji potonje u prvom redu imali biti. Oni spajaju dakle oba
svojstva u sebi, što u drugim zemljama nije slučaj, jer ovdje postoje
najčešće posebni drž. uređjajni uredi. Baš ta okolnost utvrdjuje me u