DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 529 —


vjeri, a dokazati ću to i na drugom mjestu, da naš naputak nije obradjivan
prema naši m šumsko - upravnim i gospodarstvenim prilikama,
već da je on sastavljen za — uredjajni bureau. Da se pako onomu
šumskom upravniku, koj u istom tjednu radi oko 4 dana na uredjajnim
radnjama, a ostale dane mora da posveti administrativnom poslovanju
koj dakle pojedine radove prekidati mora, upravo nuždno potriebni detailni
propisi, o tome će g. n. B. uvjeriti izkustvo — koje ja imadem
već trideset godina iza sebe i koje jest po mene i za naše odnošaje
jače od ikoje strane udesbe.


Sasma je krivo i neizpravno tvrdio g. u. P. u opazci na str. 74.,
da je moj zahtjev, koj ide za tim da se „napusti nastojanje za jednakošćju
prihoda u kasnijim periodama" samo glas pojedinaca u Wurtenbergu.
To nestoji, jer je taj zahtjev propisan u uredjajnom naputku za
zajedničarske šume u Wiirtenberžkoj, izdanom 27. svibnja 1878. o čemu
se je g. urednik imao uvjeriti tim više, jer sam u mojem članku i
stranicu dotičnog diela citirao. Da u Wiirtemberžkoj o izjednačenj u
prihoda u kasnijim periodama u zajedničarskim šumama nije moglo biti
govora, dokazom je već ovaj propis uredj. naputka: „Die Ertragsbereehnung
wird nicht auf samtliche Perioden des Einrichtungplanes
ausgedehnt; die zwei oder drei lezten Perioden werden einfach nur mit
Flache gedeckt. ... " — S onim pako što je g. n. B. citirao moj citat do
kraja (na str. 264) podkriepio je upravo moje stajalište, uvaži li se gornji
obći dio propisa o ustanovljenju prihoda za kašnje periode, i sadržaj mog
stavka: „zato bi valjalo barem u neabnormalnim slučajevima pri
ustanovljenju god. etata računati samo sa gromadama i prirastom, koji
su razpoloživi u odsjecima, na uporabu propisanima samo u prvom
gosp. razdojbu." Nu kad ja sve i nebi bio u pravu, kao što zaista svojim
petitom, kojemu su oba gg. neosnovano prigovorila i jesam, to će nam
odmah primjer iz prakse potvrditi, da je moj zahtjev da se napusti
nastojanje za jednakošću prihoda u kasnijim periodama opravdan U
stanovitoj gospod. osnovi izračunan jest prihod sječivosti za I. dvadesetgodišnju
periodu sa 16433m´´ (l-tS^ jut.) pa je izkazana drvna gromada
prema sadanjoj inventuri iz sastojin opisa za II. periodu sa 16442 m^


(138.47 jut.) a za III. periodu sa 18118 m^ (13&08 jut.). Izvan svake je
dvojbe, da je unutar gornjeg uredjajnog vremena postupnost užitaka
već tom inventurom nad svaku dvojbu sigurnom izkazana, što je po
smislu našeg zakona glavni zadatak i svrha uredjenja, pa je.ujedno jasno
dokazana konservativna tedencija u uporabi te šume.
Prihod sječivosti izračunan jest za I. g. razrd. na 164S3 mg, za II.
na 24966 m´´ a za III na 29489 m^. Sve da razlika u pojedinim periodama
a naročito izmedju I. i II. g. razdobja nadilazi lOV^, nisam iz^