DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1906 str. 2     <-- 2 -->        PDF

mmmmn^m^i-


10 milijunu takili Hiljoko.


Crni i bieli bor, omorike, ariš, jele, weimutovce,
kao i sve vr.^ti inostranih četinjača, a napose veoma
krepke javore, hrastove crvenu johu, bielu johu, breze,
bukve jasene, gledičije. akacije, briestove i t. d.


Divjake raznih voćaka za podlogu u ciepilnjacit>
ia, kao i sve vrsti šumskih presadnica pro daje
u poznato pouzdanoj kakvoći c. i kr. austrougarski
dvorski dobavljač


Adalbert Farago


trgovina šumskog sjemenja i sjemenjara na para uz topli zrak u


tšV´
ZAI.A-EGLK!l«ZEOtJ u MagJarskoJ


kođ želj. stanice Varaždin, koja postaja za naničbe iz Hrvatske, Slavonije,
Dalmacije i t. d. posebne poviiljne željezničke odpremae pogodnosti
omogućuju.


Dopisnica uredništva.


P. n. g. S. pl. H. u Valpovu. Reklamirani broj ođpoalasmo Vam odmah na
80.
kolovoza. Biti će krivnia ođpravaičsva.
E R B. u Novoj Gradiški. PrimismO u redu, a upotrebiti ćemo čim do.spijemo.
L. Z. u Miholjcu Daljnjem i P. M. prije u Vranovini sada u Krasnom. Izpravismo
kako javiste.
B H. u Novoj Gradiški i G. L. u Belovaru. Najljepša hvala na poslanom
prilogu.


S. K. u Velikoj Barni. Vašu pošiljku od 3. rujna o. g. primismo, pošto predmet
ipak nespada u okvir našeg lista, ne možemo udovoljiti ni Vašoj želji, da ga odtisnemo.
A. L. u Belovaru. Najsrdačnija hvala. ~ Učinit ćemo sve, što budemo mogli,
i znali, da Vašim i Vaših drugova ž^ljima što pođpunije zidovoljimo.
Braća H- u Zagteliu. Pismo od 21 ruj aa sa nastavkom primismo u ´edu,
čim nam stignu naručene slike, nastaviti ćemo, nu svakako molimo š o prije još i
konac prvog odsjeka rad nje.


P. M. u Glini. P,jšiljku od 11. rujna primismo u redu, nu za ovaj broj bilo
već prekasno, a i obseg morati ćemo srakako smanjiti.
S. J u Siraču. Broj 1—8 t. g. odposlasmo Vam odmah na 24. rujna Članarinu
i upisninu (15 K.) izvolite dostaviti izravno „predsjedničtvu hrv.-slav. šumar,
družtva" u Zagreb.
G J. u Zagrebu. Dostavljeni nam članak nemogosmo uz najbolju volju ovaj
put sbog pomanjkanja prostora uvrstiti.


Upozorujemo i opet, da gg. izvole promjene adrese, reklamacije — kao i sve
na uredničtvo ili upravu „šumarskoga lista" i „Lugarskoga viestnika´ ođnoseća pisma
u svom vlastitom interesu i z r a v n o na uredničtvo lista upravljati.


Gospoda, koja bilo krivnjom pošte ili inače ne bi najdulje do 10 dana u
mjesecu primila odnosni broj lista, neka to odmah prijave uredničtvu,


da im se takav dok zaliha dotiče, može ponovno dostaviti. Pute m pošt e s u
takove reklamacije proste od poštarine.