DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1906 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 370 —


tm&mm^mimimrm-- igiii´wiiii(ii!i|jWi|iipii!i


Peticija kr. kotarskih šumara, križevačkih
absolvenata, na visoki sabor u Zagrebu.^


Visoki sabore!


Kralj, kotarski šumari političke uprave, namješteni po zakonu
od 22. sieenja 1904,, kojim se uredjuje šumarsko-tehnička
služba kod političke uprave u našoj otačbini, podnieli
su po presvietlom gospodinu grofu Marku BombeU u predsjedniku
hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva Preuzvisenomu
Gospodinu Banu poniznu svoju predstavku mjeseca kolovoza
1904., kojom su zamolili, da Njegova Preuzvisenost
blagoizvoli odrediti, da se ustanove §§. 6. i 14. toga zakona
bilo putem naredbenim jasnije nadopune i raztumače, bilo
putem zakonodavnoga tiela promiene, jer da ti paragrafii —
po mienju nekojih višjih činbenika — prieče absolventima
srednjih šumarskih zavoda unapredjenje od X. Činovnoga razreda
gore. (Dalje sada sliedi predstavka što je bila jur otisnuta
na stranama 531.-536. Š. 1. g. 1904. --a koju zato ovdje
iz puštamo. Opazka uredničtva.).


Pošto je sa neznatnim iznimkama sav kontigenat kr. kot.
šumara popunjen sa bivšima križevačkima absolventima, to su
oni u brizi za svoju budučnost, podnieli pomenutu predstavku.


Povodom toga, što riešenje ote predstavke nije do danas
poznato, prisiljeni smo tražiti lieka kod narodnog predstavništva.


Prvi jasni izražaj dosadanjega po nas nepravednog provadjanja
tih zakonskih ustanova na našu štetu, vidiv je iz visokovladne
načelne riješitbe od 30. listopada 1905., broj 66.228,


kojom je našemu jednomu sudrugu, — akoprem po njegovomu


presvijetlomu gospodinu velikomu županu vanredno prepo


ručen za naimenovanje županijskim šumarskim nadzornikom u


* Ovom peticijom mole kr. kot. šumari promjenu đosadanjeg krivog tumae
nja i provadjanja §§. 6. i 14. zakona od 22. siečnja 1894. o uredjeuju šumarskotehničke
službe kod poliličke "uprave, kojim se križevačkim šumarskim absolventima
krati promaknuće od X. činovnog razreda gore, a podjeđno mole da se i njihovo
materijalno stanje pravedno uredi. Opazka uredničtva.