DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— sete
nove akademije pod svoje, a tim je onda dakako i cijela prvo


bitna intencija zakonodavca na neki naSin izigrana.


Imenovan je doduše naredbenim putem — na r^čun te
šumarske akademije jedan izvanredni sveučilišni profesor, i to
za deskristivnu geometriju, ali su zato ava ostala predavanja
za slušače šumare, povjerena tek petnajstorici t. z. učitelja


— raznih zvanja i zavoda. — Ovo pako sigurno ne odgovara
ni samom pojmu, nekmo li zađadi visoke škole. Umjesto visoke
šumarske škole, prislonjene uz kr. sveučilište Franje Josipa
I. kako je to i zakonodavac jasno i nedvoumno — kod
samoga stvaranja zakona predvidjao — dobili smo na taj način,
pod naslovom »šumarske akademije« njeku do sada u opde još
nigdje ne postojeću vrstu t. z više šumarske škole, koja niti
odgovara svrsi, niti zadovoljava interesima šumarske struke, a
svakako ni zbiljnim potrebama zemlje.*
Da ovaj skroz nedolični i provizorni položaj i istih glavnih
nastavnika, na toj novo stvorenoj školi, ne odgovara u opde položaju
nastavnika ma koje visoke šumarske škole u Europi, te
da je po tom skroz nedoličan i spram vanjskih zavoda iste
kategorije, a čim je uz to dulje podržavan, da se bez dvojbe
tim više i tome doprinaša, da se ni ugled, ni važnost tome
našemu najvišemu šumarskome zavodu i njegovim organima,
ne može uza svu požrtvovnost i nastojanje ni u tu, a kamojli
u inozemstvu didi i doista na onaj stepen kako to i interesi
zemlje a i struke zahtjevaju — posve je naravno,


Dalnja pako posljedica jest tomu onda još i ta, da taj
zavod u istinu još niti dan današnji nema ni pravoga foruma
koji bi mogao a i zvanično pozvan bio, da zastupa mnogobrojne
interese ove mlade institucije i da svojski radi oko njezina
razvoja i usavršenja.


A tako je žalibože eto sada ved i malo ne \ Čitavih deset
godina izgubljeno — u nepovrat. A Čijom krivnjom?
Ovo neuredjeno, provizorno stanje osjedahu ved od prvog
časa ne samo sami nastavnici te škole, ved ne mauje i akademički


* Narorini z.istupnik i kr. sveučilištu, prof. Dr. Fran Vrbanid okrstio ju je, prigodom
razprave u saborskom proračunskom odboru, na 16. siečnja o. g. .pravim
kermafrođitom´I