DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 90
senat sveučilišta, koji je atoga ved i g. 1901. putem dekanata
mudroslovnoga fakulteta pozvao sve te učitelje, odnosno nastavnike,
koji na toj šumarskoj akademiji, bilo iz koje struke
predavaju, da u posebnom memorandumu podnesu temeljito
svoje mnijenje, bi li i ako bi, koje bi preinake bile od potrebe
provesti a organizmu i u naučnoj osnovi zavodi, obzirom na
ved do onda opažene razne nedostatke.


Nastavnici ti izradiše onda povodom toga poziva i podniješe
još na dne 7. lipnja 1902. putem dekanata sveučilišnomu
senatu posebni obrazloženi memorandum, u kojem su istaknuli
toli odnošaje više šumarske obuke prema sveučilištu u opde,
koli i glavne nedostatke s obzirom na nutarnju organizaciju i
obuku na toj našoj školi.


Napose zagovara i taj memorandum, gledom na unutarnju
organizaciju, najodrešitije načelo podpunoga stopljenja šumarske
akademije sa mudroslovnim fakultetom kr. sveučilišta.


Medjutim i taj memorandum ostao je do danas — bez
svakoga uspjeha.


Kako su se pako medjutim na toj akademiji stvari dalje
razvijale, dokazuje nam medju inim i sama izjava vladinoga
zastupnika, presvijetloga g. banskoga savjetnika Dr. Ive Malina,
u sjednici saborskoga proračunskoga odbora od 16. siječnja
1904. gdje je izjavio »da je doista već skrajnje vrijeme, da se
ta šumarska akademija legislativnim putem definitivno uredi.«


Prošle su medjutim uza sve to i opet potpune tri daljnje
godine — a visoka se zemaljska vlada još uvijek bavi pitanjem
konačnoga uredjenja te visoke škole — a da ono ipak još
uvijek nije riješeno.


Provizorij svakako predug za tako važnu a napose po nas
i toli nužnu instituciju. Provizorij koji je uz to postao napose
ved i po same apsolvente te škole i tim pogubniji, što je medjutim
ved od g. 1904. za magjarsku visoku šumarsku školu
u Ščavnici, a od rujna g. 1905. ved i za c i kr. visoku školu
kulturu tla u Beču, vrijeme naukovanja produženo od tri na
četiri godine.