DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 91 —


I u tom smo pogledu dakle ved znatno zaostali. Takodjer
i hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo, dakle faktor svakako
i mjerodavan i interesiran na stvari, još je prošle godine podastrlo
kr. zemaljskoj vladi obrazloženu predstavku neka bi se
ta naša akademija ved jednom definitivno, stvari i svrsi shodno,
uredila.


Nu sve je to do sada ostalo žalibože neuvaženo — dapače
se govori eto ved i o tom, da je ta šumarska akademija u
opde za nas preskupa institucija? Da vidimo.


V.
Glasom osnove zakona o proračunu zemaljskom za g. 1907.
iskazani su eadanji troškovi šumarske akademije kako slijedi:


I. Plade, i to : za jednog izvanrednog sveučilišnog profesora
(za deskriptivnu geometriju) (6040 K.) Četiri t. z. redovita
učitelja, od kojih je jedan narodno-gospodarski izvjestitelj
kr. zemaljske vlade (18.940 K), i onda za jedanajst učitelja u
ime nagrade i doplataka (7.160), i jednoga asistenta (1600 K)
čini ukupno 23.740 kruna. (Iznos koji jedva da bi bio i kod
nas dostatan za pokride i trojice starijih redovitih sveučilišnih
profesora.)
II. Najamnina vodovodne pristojbe i plin, ogrijev, pisarnički
troškovi i dvije sluge ukupno 10.224 krune.
III. Za uredjenje i uzdržanje učevnih zbiraka 6.500 br.
IV. Za lovište i botanički vrt u Božjakovini 8.782 krune.
V. Za naučna putovanja profesora (1000) i djaka (2000 kr.)
ukupno 3000 kruna.
VI. Stipendiji za djake i podpore 3.600 kruna.
Sveukupni izdaci dakle 64 846 krnna.
Ovi se izdaci medjutim danas u istinu ne bi ni smjeli
u Čitavom tom iznosu, zaračunati šumarskoj akademiji, a napose
ne slijededi: a) Beriva iskazana pod I. za sveučilisuog profesora
iz deskriptivne geometrije (6040 K.) Ovaj je predmet naime za
slušače sura. akademije samo sporedni predmet a drugdjeobligatan samo za bivše gimnazijalce — realeima pako suvišan