DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 94 —


vanja na sveuŽilištu ne bi mogao nikako dovesti u sklad sa
naukovnom osnovom tog novo ustrojiti se imajudeg odjela (za
šumarstvo) na mudroslovnom fakultetu, imali bi se u tu svrhu
osnovati i posebne docenture, odnosno učiteljska mjesta. A pošto
takovih privatnih docenata vedi danas na sveučilištu imade; za
metereologiju, morfologiju i sistematiku bilja, geometriju, mehaniku,
magnetizam i elektricitet, hidrodinamiku, algebraičku
matematiku i ornitologiju, to bi se valjda i gornje pitanje dalo
i bez osobitih poteškoda a u korist šumarske obuke riješiti.


Za specialno šumarsku struku — valjalo bi svakako u
interesu stvari, ved i u prvi čas imenovati četiri — a svakako bar
tri šumarsko-tehničke profesorske sile, — jer je to potrebno
ved i zato, da ta visoka škola i tim ved zadobije i naravi stvari i
zadatku odgovarajude obilježje prave visoke šumarsk e škole ,
na kojoj svakako i tehničari šumari moraju biti dolično zastupani.
Od stručnih profesora imala bi bar dvojica biti redoviti
— a ostala dvojica mogla bi biti i izvanredni profesori sveučilišta.
Po rpama pripali bi im slijedeći stručni predmeti:
a) Šumska botanika (3 s.), uzgoj šuma (2 s. z. 4 s. 1.), tehnologija
drvu (4 s.), uporaba šuma (3 s.), uvod u šumarstvo
(1 8.), nauk 0 šumskoj stojbini (2 s.), dakle po 10 sati predavanja
na tjedan i k tomu vježbe prema potrebi, b) čuvanje
šuma (i entomologija) (3 s. z. i 4 s. 1.), bolesti drva (3 s.),
šumsko-mehanička tehnika i strojarstvo (4 s.), lov i oružarstvo
(3 8.) i uredjenje bujica (3 s.), dakle predavanja 10 sati i
vježbe, c) Procjenu šuma (3 s,), računanje vrijednosti šuma i
statika (3 s.), uredjenje šuma (4 s. z. 3 s. 1.) uredovanje i računovodstvo
(2 s.), politika i statistika šumarstva (3 s.) i povjest
literaturu šumarstva (1 s.) dakle 10 sati predavanja i vježbe.


d) geodezija (3 s. r. 3 s. 1.), šumarsko gradjevno inžinirstvo
(3 s. z. i 3 s. 1.), obde i šum. graditeljstvo (3 s. z.) photogrametriju
(1 s) tlocrtno graditeljsko risanje (4 s. z. i 4 s.
1.), dakle po 10 sati predavanja, 4 sata risanja i prema potrebi
vježbe.


Bar za dvije od profesorskih stolica (a i d) valjalo bi
namjestiti i po jednoga asistenta uz plaću.