DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 17     <-- 17 -->        PDF

^ &6 —


Za narodno gospodarstvo i financijalnu znanost (3 s.),
agrarno zakonarstvo i upravoslovlje (4 s. z. 3 s. 1.), zatim za
opće strojarstvo (2 s.), šumsku trgovinu (2 s.), ribarstvo (2 s.)
i neke ine više specialne predmete, imali bi se kao docenti namjestiti
pojedini specialiste.


Neophodno nužno bilo bi urediti takodjer i razne nedostatke
današnje naučne osnove, kao propise o polaganju kolokvija,
a posebno onda i opet o teoretskim državnim ispitima.


Savezno s tim osvrnut demo sada još i na pitanje, koliko
bi takovo ustrojstvo visoke šumarske škole stajalo? Ti bi
troškovi iznašali:


I. Plade: a) za dva redovita sveučilišna profesora
(po 6.400 K plade i 1.120 K stanarine) ukupno K 15.040
a) za dva izvanredna profesora (po 4000 K plade
i 840 K
stanarine) ukupno D 9.680
c) za ostale docente i učitelje nagrade ukupno . » 10 600
d) za dva asistenta (po 1200 K) ukupno . . » 2.400


II. Najamnina, vodovod, plin, ogrijev, čiščenje
i uredski i pisarnički troškovi kao dosada. Ukupno » 9.124
III. Za uzdržavanje i popunjenje zbirka i nabavu
knjiga za knjižnicu » 5.102
IV.
Za dvije sluge » 1.600
V. Za akademičko biljevište i rasadnjak . . » 5.000
VI.
Za naučna putovanja profesora (kao sada) » 1.000
VII. Za ekskurzije (kao dosada)
» 2.000
VIII. Šumarski stipendiji i potpore (kao dosada) » 3.600
Čini ukupno » 64.846
dakle baš toliko, koliko se i do sada u ime šumarske akademije
zaračunavalo.


Razjašnjenja radi primjetiti je jošte i to, da pod I. c)
spomenuti troškovi za t. zv. učitelje iznašaju danas samo 7.160 K
dakle za 3440 kruna manje, nego li što su ovdje uzeti u račun.
Računamo pako pri tomu prvom redu sa nagradama docentima
iz slijededih predmeta i nauka: