DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 18     <-- 18 -->        PDF

1. matematika, 2. fizika, 3. deskriptiva i prostoručno
risanje, 4. opda i agrikult. odnosno šumarska kemija i tehnologija,
5. narodno gospodarstvo, financijalna znanost i agrarno
zakonoslovje, 6. opda botanika (sa morfologijom, anatomijom,
phjsiologijom), 7. opda zoologija i ribarstvo ili enciklopedija
gospodarstva i ribarstvo, a 8. zoologija za se, 9. geologija i tloznanstvo,
10. obde strojarstvo i 11. nauk o trgovini šumskoj.
Svi glavni stručn i predmeti morali bi dakako biti usredotočeni
u rukama spomenute četvorice profesora, od kojih bi
bar trojica bezuvjetno imala biti šumarski tehničari. Da se
pako i ovi odterete bar djelomice, kod vježba i risanja (u koliko
bi ih i onako, teretio veći no normalni broj sati (8 s.)
redovitih sveučilišnih profesora) predvidjeno je namještenje bar
dvojice asistenata.


Što se pako tiče troškova pod III. spomenutih, to bi se
na ovoj stavki, ved u najbliže doba, u slučaju potrebe mogla i
koja svota prištediti, u koliko su ved i sada akademijske zbirke,
a naročito one, za geodeziju, fiziku, zoologiju --i opdu
botaniku — hvala dosadašnjim izdašnimi dotacijama, u bitnosti
tako podpune, da de na njih od-ada odpasti tek
manje više samo još troškovi oko uzdržavanja i sustavnoga
popunjavanja. Isto vrijedi onda u glavnom takodjer i za gospodarsku
i ribarsku zbirku, kao i za risarski i matematički
kabinet.


Što se nadalje tiče troškova spomenutih pod V. potrebnih
za osnude i uzdržavanje šumskoga biljevišta i rasadnjaka sa
pokušalištem, to su ti troškovi zato sada u vedoj količini zaračunani,
što se u opde tek radi o tom, da se vrlo nužno to
pomagalo akademije u Zagrebu podigne, pa će s toga za prvi
početak biti i ti troškovi vedi.


Ovisit de to u ostalom prije svega dakako i o tom, gdje
i kako se taj rasadnjak bude uredio. Ostali pod II., VI., VII.
i VIII. ´skazani troškovi uzeti su nepromjenjeni iz proračuna
po dosadan joj odmjeri — samo što su izdaci za sluge pod V.,
odgovarajuće zbiljnoj potrebi povišeni za 400 K.