DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 2     <-- 2 -->        PDF

HEVEAXI


,^^


ĆIŽME SA ^\/^. Garantirano nepromočiva mastzačizme.


Uzdrži obuću trajno meku i zajamčeno ne


p V *^ PA nOGU
»^ CIO DAN POVODI promočivu !
^J^ HODATI Giena 1 kutiji sa kistom K. 3. — , 10 kutija


K. 20´—. Tko doznačnicom pošalje K. 3´50,
dobije jednu kutiju bez dalnjih troškova.
Razašilje: Laboratorij Kubanyi. Sisak (Hrvatska)
Skladište: Zagreb S. Kočonda.


Laboratorij Kubanyi Sisak. Vašim pam Haveaxom
osobito zadovoljan, bez sumnje to je najbolja mast
za čizme, koju do sele poznajem. Štovanjem


Čamilo Morgan,
Lovački pisac, začastni predstojnik kluba ,Weid.
maner in Wien", posjednik visokih redova i t. đ.


Dopisnica uredništva.


p. n. g. J. M. u Delnicama i G. G. u Osijeku. Na poslanim prilozima liepa
hvala — upotrebiti demo čim dospijemo.
B. S. u Varaždinu. Učinismo kako želiste. Zašto nam nejaviste uspjeh dražbe
lovišta?
P D. u Zagrebu. Primisnao nu taj je predmet več u broju 2. 8. 1. g. 1905.
razpravljan, a prevod od 10. ožujka, takav je, da ga uz najbolju volju nemožemo
tiskati.


F. R. u Tršću. Broj 1. i 2 \Utvt, poslasmo Vam odmah na 5. veljače, da ih
prije nedobiste; kri? je g. blagajnik družtza, koji nam Vaš pristup družtvu nije
prije dojavio.
B M u Trnovi u Bugarskoj. Manjkajuče Vam brojeve lista poslasmo Vam
na 7. veljače, ostali če redovito slieđiti. — U buduće obratite se izravno na uređničtvo
lista.


A. J. u Flešcima i G. M. u Novomselu. Broj 1. i 2. lista dostavismo Vam
odmah 7. veljače. Članarinu i upisninu (3 K.) valja doznačnicom dostaviti ,Predsjeđničtvu
hr*.-slav. šum. đružtva u Zagreb.
M. L. nadlugar u Mazinu. Savjetovati Vam može i liek prepisati samo koji
valjaai liečnik. Ako Vam služba tamo pretežka molite premještenje možda u Primorje.
Toliko na Vaše priposlano td 3. veljače.
P. M. u Glini. Danas imade več i onako previše t zv. učenih glava i gospode,
a s´aba od tuda korist, tko dakle nema čim, neka se rađje lati kojeg čestitog zanata,
biti će i njemu i zemlji od veće koristi. Toliko na Vaše od 9. veljače.
Delija Neznanović u N. N. Da ste pročitao samo §. 1. đružtvenih pravila, tad
ne biste bio mlatio praznu slamu.


Upozorujemo i opet, da gg. izvole promjene adrese, reklamacije — kao i SVJ
na uredničtvo ili upravu „Šumarskoga lista´ i ,Lugarskoga viestnika* odnoseća pisma
u svom vlastitom interesu i z r a v n o na uredničtvo lista upravljati.


Gospoda, koja bilo krivnjom pošte ili inače ne bi najdulje do 10 dana u
m j e s e c u primila odnosni broj lista, neka to odmah prijave uredničt, vu
da im setakav dok zaliha dotiče, može ponovno dostaviti. Pute m poštansko g
ureda su takove reklamacije proste od poštarine.


flV Sve promjene, odnoseće se na obitalište adresata treba što prije
uredničtvu lista p/ijaviti.


S va u r e đ n i č tv u t i ć u č a se pismai pošiljke valja dostavljal
i izravn o p. n. uredniku profesoru F. Ž. Kesterčaneku — Zagreb — Mesnička
ul. IH. I. Pisma odnoseća se na drnžtvenu up-avu, kao i novčane pošiljke pako
samo „pređsjedničtvu hrvat. slav. šumarskoga družtva".