DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 20     <-- 20 -->        PDF

^ 98 -^


g. 1884. sv. XII,; »K pitanju šumarske obuke u Hrvatskoj«
u »Šum. Listu« god. 1885. sv. XIII.; »Primjedbe k članku
0 šumarskoj obuci« u «Nar. Nov.« br. 184 i 185. god. 1885.
»k pitanju šumske obuke u Hrvatskoj. II« u »Šum. Listu«.
Na osnovi toga raspravljanja bili su već tad a svi zvani
krugovi — navlastito stručni — složni u tom, da Hrvatska
bezuvjetno treba visoku šumarsku školu. Tu potrebu razabira
i nestručnjak. Zemlja, koja ima 2 milijuna i pol jutara
šume — 34% od svega tla, zemlja, kojoj su šume vrijedne
jednu milijardu kruna, a nose godišnje po niskoj katastralnoj
procjeni S´/j mil. K, čistoga zemljišnog dohodka, dužna je,
da tom svom najvedem imutku posveti i naj veću pažnju t. j.
da za upravu, potrebu, uzdržavanje i uvećanje toga imutka uzgaja
i uzdržava stručnjake sa najsa?ršenijom naučno m spremom .
To je tako prirodan postulat, da bi se za pravo čovjek morao
čuditi, sto 0 tom u nas uopće još treba raspravljati. Kraj tolikoga
dohodka pak od svojih šuma ona to očito i može.


No kako u nas mnoga pitanja rado skreću s normalnoga
puta, dogodilo se to i s ovim. Premda su i dva zakona (zakon


o uredjenju šumarko-tehničke službe od 22. siječnja 1894. i
zakon o promicanju gospodarstva od 13. ožujka 1897.) odredila
ustrojenje šumarske visoke škole, pak je na tom temelju
g. 1898. zaista naredbenim putem otvorena takva škola pod
imenom »šumarske akademije« i prislonjena na mudroslovni
fakultet sveučilišta u Zagrebu, došlo je pitanje o toj visokoj
školi ipak u posve nov stadij ponovnim izjavama presvj. gosp.
dra. Vladimira pl. Ni kolica, sadanjega predstojnika unutrašnjega
odjela kr. zem. vlade, u proračunskom odboru.* Kao
da na tom odličnom mjestu prevladava mišljenje, da bi se
poradi skupoće i maloga broja slušača ta škola imala napustiti
i potreba zemlje pokrivati stipendijama za slušače na
visokim šumarskim školama tudjih naroda.
* Isporedi: »Narodne Novine« br. 295. od 22. prosinca 1906. i br. 15. od
18. siječnja 1907.