DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Te sa izjave izazvale članak u »Hrvatskoj br. 10. od 12.
siječnja o. g. »Šumarska akademija i sveučilište«, u kojem je
najpozvaniji stručnjak na to mišljenje reflektirao, pak je taj
članak poradi svoga sadržaja najveće pažnje vrijedan.


Kako je i mene zapala dužnost, da od g. 1899. na toj
šumarskoj akademiji predajem, i kod predloga za njezino definitivno
uredjenje saradjajem, neka mi bude dozvoljeno, da se
i ja u tom pitanju javim za riječ i na taj članak nešto uadovežem.


II.
Ne mogu ni pomisliti, da bi se našla narodna vlada, koja
bi mogla zavod koji stoji 46 godina, naprosto zatvoriti i pomagati
se stipendijama za tako važnu struku, kao što je u
nas šumarstvo. Ne mogu pače ni to pomisliti, da bi mogla —
makar i provizorno uredjenu, visoku šumarsku školu natrag
reformirati u srednju šumarsku školu. Ta mi je misao tako
neobična, da n,e bih rado o njoj raspravljao, sve da nije u
gore spomenutom Članku temeljito oprovrgnuta. Mogu se nadati,
da je definitivno napuštena, ako je u opče postojala.
Raspravljati se danas može tek o tom, kak o da se privremeno
uredjena visoka šumarska škola definitivno uredi. Uz njezinu
vanredno veliku narodno-gospodarstvenu važnost treba, da se
pri tom istakne i njezina osobita i velika naučn a zadada.
Hrvatska ima a svojim hrastovim, bukovim i
kestenovim šumama, pa osobito u Krasu, takove
specijalitete, kakovih nigdje drugdje nema,
pak oni ištu i svoje posebno temeljito naučno istraživanje
, koje će se na drugim visokim školama slične vrsti
uzalud tražiti i kojega one nikada ne de i ne mogu izvesti
mjesto nas. Naša bi visoka šumarska škola s te strane imala
postati i osobiti važan naučni centar šumarstva, u koji
bi poradi izučavanja naših osobitih šuma stručnjaci i sa strane
dolazili. Da nema nikakvoga drugoga argumenta, ovaj bi morao
biti dosta jak, da dovede do ustrojenja čestite šumarske visoke
pkole.