DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 102 —


nauke na redovitim predavanjima prgfesora n matematičkoprirodoslovnom
odjelu toga fakulteta. Ta supozicija žalibože
nije bila ispunjena, pak se je vlada kod prvoga uredjenja pomogla
institucijom »učitelja« za naučne discipline, tek je jednoga
izvanrednoga prof. imenovala. U matematičko - prirodoslovnom
odjelu naime danas još nema takozvanih štandardkolegija
za prvi uvod u te discipline. Ta kolegija se svake
godine ponavljaju, a odredjena su za one slušače, kojima te
discipline nisu glavna struka i za same slušače tih nauka u
prvim semestrima. Ova kolegija zapremaju najviše po dva semestra.


U drugim sveučilištima takva predavanja ved davno postoje,
a drže ih redovit i profesori. Dakako da su poradi toga bar
dva (na većim sveučilištima i tri) redovita profesora tih struka
namještena. Na pr. u Beču ove godine 1906./7-) predavaju
matematiku 3 redovita profesora (Escherich, Mertens i Wirtinger),
pak se svake godine izmjenjuju u spomenutom standard
kolegiju za matematiku. I za fiziku su 3 redovite profesorske
stolice; jedan od njih (Lang) predaje svake godine standard
kolegij iz fizike. U Giessenu (malom sveučilištu) za matematiku
su 2 redovita profesora (Paseh i Netto) i 1 izvanredni;
za fiziku 2 redovita (Konig i Fromme); za kemiju 2 redovita
(Neumann i Elb^) i t. d.


U tako uredjenim filozofskim fakultetima lako je priključiti
visoku šumarsku školu filozofskom fakultetu i s njim posve
stopiti, ali ae ide to na fakultetima poput našega.


Nestašica se spomenutih osnovnih kolegija iz matematičkoprirodoslovnih
nauka u našem filozofskom fakultetu i inače
osjtda veoma štetno kod slušača prirodnih nauka i matematike,
pa farmaceuta i geografa, te bi se naš filozofski fakultet znatno
usavršio uvedenjem ovih predavanja.


Poradi toga bi po mom sudu filozofski fakultet bio i u
svom interesu veoma dobro uradio godine 1898., kada se na
temelju zakona od 13. ožujka 1887. privremeno uza nj prislonila
šumarska akademija, da je tu priliku objeručke prihvatio,