DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 26     <-- 26 -->        PDF

__ 104 -


vidim fundamentalnu pogrješku njegove čitave osnove. Ako se
naime i dopusti, da bi se pomoćne nauke (s malim brojem
sati za svaku) mogle povjeriti docentima i učiteljima, prtmda
bi i tu bilo bolje, da se od nekoliko srodnih disciplina složi
po jedna stalna stolica profesorska, ne bi se to moglo nikako
dopustiti za osnovne nauke. One su za naučnu spremu budućega
šumara tehničara tako važne, da moraju biti u rukama
stalnih redovitih profesora tih struka. Pa tako i jest na svim
sveučilištima, gdje je šumarstvo s njima spojeno (Miinchen,
Tubingen, Giessen). Pogotovo bi bila u našim prilikama za
naučni razvoj šumarstva kobna pogrješka, osnovne nauke, potrebne
šumaru, predati u ruke privatnih docenata. Ti su docenti
u nas bez izuzetka srednjoškolski profesori, koji su na
svom zavodu zaposleni 12—16 sati na nedjelju; oni su tek
na početku naučnoga svoga rada, pak poradi toga i u sveučilištu
predaju samo ograničene partije svojih nauka i to samo
do 2—3 sata. Bi li bilo razborito njima na to sve još dati da
predavaju po 8 —10 sati na nedjelju osnovne nauke šumarske?*
Ne znači li to unaprijed raditi aa štetu šumarske obuke ? Za
bujniji se naučni razvoj šumarstva hode, da se i osnovne nauke
sto više priljube stručnim naukama, a da to bude, treba da
ih predavaju stručnjaci, koji nipošto ne smiju biti još drugdje
zaposleni. A ulazi amo i druga okolnost: privatni docenti ne
raspolažu sa zbirkama redovitih profesorskih stolić . No posebne
zbirke opet ištu i stalne predstojnike.


Ako dakle na filozofskom fakultetu nema redovitih profesora
koji bi osnovne nauke predavali u op egu i po načinu za šumare
potrebnom, treba ne samo za stručne nauke šumarske
urediti redovite (izvanredne) stolice, nego bar i za najvaž


nij e osnovn e nauke ; matematiku, fiziku i mehaniku, kemiju,
zoologiju, opću botaniku.
Ne učiniti to odmah kod uredjenja visoke šumarske škole,


znači podrezati joj krila u prvom razvoju. Za prve je tri nauke


* To zagovarati đašto ni nama nije bilo kraj pameti, već smo predmjevali, da
ge takove stolice u koliko ih još nema, a treba ih i u interesu samoga sveučilišta, i
bez obzira na šumarstvo ovako i onako kreirati moraju. Opazka uredničtva.