DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 105 —


vlada doista ved kod privremenoga uređjenja postavila posebne
sile, koje nisu drugdje zaposlene. Prema tomu bi se odmah kod prvoga
definitivnogo uređjenja šumarskoga odjela na našem filozofskom
fakultetu prema današnjim prilikama u tom fakultetu
imale ustrojiti ove redovite (izvanredne) stolice:


A) Za osnovne nauke:


1. Jedna stolica za matematiku i fiziku, kojoj bi se eventualno
pripojila klimatologija i elektrotehnika.
2. Jedna stolica za kemiju; njoj bi se moglo dodati tlo
znantvo i agrik. kemijska analiza.
3. Jedna prirodopisna. stolica, kojoj bi pripala op<5ena i
šumska zoologija i mineralogija i petrografija, pa geologija.
četvrta posebna stolica za botaniku ovaj čas otpada, jer
ju ispunjuje redoviti profesor botanike u sveučilištu.
B) Za stručne nauke, po predlogu pisca 4 redovite (izvanredne)
stolice:


1. Za uzgoj šuma i neke discipline s njom u svezi;
2. za čuvanje šuma i s njom u svezi druge discipline;
3 za procjenu,šuma i s njom u svezi druge neke discipline;
4 za geodoziju i tehničke predmete, koji su joj blixu.
C) Za pomodne nauke mogli bi se, kako i pisac članka
predlaže, namjestiti honorirani docenti ili učitelji, koji su specijalisti
u tim naukama, a zaposleni su i drugdje, ako se ne
bi htjelo i te nauke (a to bi po mom mišljenju bilo bolje)
složiti u tri redovite profesorske stolice.


Kod definitivnoga spojenja šumarske visoke škole s našim
filozofskim fakultetom kraj njegova današnjega uređjenja, ne
može se dakle izbječi ustrojenju bar triju redovitih (izvanrednih)
stolica za osnovne nauke i četiriju stolica za stručne
nauke, ako se hode, da joj se osigura zdrav naučni razvitak.
Stolice za osnovne nauke došle bi veoma dobro i nekim
kategorijama slušača mat.-prirodo si. odjela filozofskoga fakulteta,
pak bi se tim fakultet znatno usavršio.


IV.
Preostaje još treda alternativa, da se visoka šumar.^ka
škola pripoji sveučilištu kao poseban fakultet šumarsko teh