DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 106 —


pički, koji bi se kasnije eventualno mogao raširiti s inžinirskim
odjelom tehnike u tehnički fakultet.


Sto se troška prvoga uredjenja tiče, on bi se spram predjašnje
alternative uvećao za jednu stoHcu kod osnovnih nauka
(botanika) i njesto administrativnih troškova. Kako su posebni
kabineti za pojedine struke ved osnovani u privremenoj šumarskoj
akademiji, ne bi ni s te strane bilo zapreke urediti visoku šumarsku
školu kao posebni fakultet, koji bi sa sveučilištem imao jednu biblioteku,
jer S8 i ova za šumarsku akademiju već sada posebno dotira.
Taj bi fakultet u prvi mah imao 8 redovitih (izvanrednih) profesora
i od prilike 10 hon. docenata i učitelja, eventualno još redodovite
i izvanredne stolice. No ni na koji se način ne bi smio
učiniti junctim izmedju definitivnoga uredjenja šumarske visoke
škole i inžinirskog odsjeka tehnike, pak uredjenjem prve opet
još dalje odgadjati. Jedan decenij provizornoga uredjenja njezinoga
dosta je bio, da se pitanje svestrano razjasni i prouči,
pak je te teško razumjeti potrebu još daljega proučavanja,
koja je ponovno u proračunskom odboru u sjednici od 16.
siječnja 1907. istaknuta.


Proučavati već nema ništa u toj stvari sa stručne strane.
Još se može samo pitati; ie li u interesa zemlje, prijeko potreban
trošak, koji je spojen s definitivnim uredjenjem poštene
šumarske visoke škole u Zagrebu. Na to će pitanje, nadam
se, svatko odgovoriti jestno: i najvitalniji narodno gospodarstveni
i veoma važni naučni interesi šumarstva
već davno ištu kategorički, da se uredi
visoka šumarska škola u Hrvatskoj i to u Zagrebu
, sve ako se i neobaziremo ništa na čast narodnju i na
okolnost, da visoke škole inozemstva sve više oteščavaju primanje
inostranih slušača. Svaki dan otezanja donosi zemlji
velike materijalne i naučne štete. Ako to stoji, moraju se naći
i sredstva za tu školu, koja vodi brigu o najvećem narodnjem
imutku, da se ona uredi prema uzorima Bečke i Šćavničke
visoke škole u svojoj naukovnoj osnovi i trajanju nauka, a
prema Miinchenu, Tiibingenu i Giessenu u svojoj organizaciji
spram sveučilišta. Završujem s opomenom: Caveaut consules,
no quid detrimenti capiat respttblica! Br. Oton Kučera.