DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 107 —


Ketnizam drva.


Piše prof. dr. S. BošnjakoTić.


(Nastavak)


Lignin, inkrustirana substanca, h emic elulo z e.


Šta je lignin, dovoljno smo razabrali iz pregleda o kemiji
drva u I. i II. periodi. Tim se imenom označivala sad sama
tvar „drvo« (Candolle), sad po koji pratioc celulozin u odrvenjenim
stanicama (Pajenov lignin uz njegov lignon, lignozu,
lignoreozu, kao sastojine »inkrust. substance«); sad se smatrao
jednom od dviju komponenata odrvenjene tvari (Schulze),
koja da je ili samo uklopljena u organizovanu celulozu (Payenova
»inkrust substanca, Poumarede i Fignierov „pektin«), po
drugima opet kem. vezana uz celulozu (Erdmanova glikolignoza,
onda Lindsej i Tollensov »lignin", onda Bevan i Crossov"
„lignin"); sad je to spoj celuloze sa njekom tvari konstantnog sastava
(Langeov lignin), sad samostalno, u svakom drvu jednako
tielo (Sachs), usuprot obdenitijem mišljenju, da je ono
smjesa različitih tjelesa; sad je to tvar (ili više njih) spadajuda
u grupu »pektina" (Poumarede i Fignier), sad u genetičkom
savezu sa »gumama" (Wheeller), sad je to smjesa


„gumismole« (Ihl); sad luče „lignin« od pratioca »ksilana«
(Lange), sad ga karakterlšu time, što se iz otopine alkoholom
ne taloži, a sa floroglucinom reaguje za hlada (Allen i ToUens);
dok je jednim (n. pr. Ihlu) smjesa tvari aromatičkog reda,
(gumismole) drugim (Bevan i Crossu) je to tvar jednovita,
odredjenog, trieikličkog sustava.


Ovdje mi je nastaviti, da Bevan i Cross kasnije (Ch. N.
66.40) dolaze do zaključka, da je lignoceluloza anhidroagregat
heksozn e celuloze, koja je vrlo blizu pamučnoj (»tipičnoj")
celulozi i jedne pentaceluloze , koja hidrolizom daje furfural
i octovu kiselinu, ter jednoga hinona ili hinola sa Cig, koji
hloriranjem producira trihi dro fenole. (I Simonson, Nord. Teknisk.
Tidskrift 1895.84) pokusima dolazi do osvjedočenja, da