DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 3, u ZAGREBU. 1. ožujka 1907. God. XXXI.


Pretplata za neelanove K 12. na godinu. — članovi šunaar. đružtva dobivaju
list bezplatno. — članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajude
K 20. - Za redovite članove I. razreda K 10. i 2 K pristupnine. — Za lugarsko
osoblje K. ´.:?. i K I. pristupnine i za „Šum. list" K. 4 u ime preti-ilate. — „Lugarski
viestnik" dobivaju članovi lugari badava, članarinu prima predsjedničtvo đružtva.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu IH K.; za ´/a stranice 8 K.; za ´/, stranice
5 K. 20 fil.; za ´/^ stranice 4 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjerena popustbina.


K pitanju šumarske visoke škole u Hrvatskoj.


u zagrebačkom dnevniku »Hrvatska« br. 10., 23. i 24.


0. g. izašle su pod naslovima »Šumarska akademija i sveučilište
« — zatim »K pitanju šumarske visoke škole u Hrvatskoj
« obširnije razprave, dvojice nastavnika naše sadanje šumarske
visoke škole, koje s obzirom na aktuelnost odnosnog
pitanja predmjevaju, da se i naši šumarski krugovi sadržajem
istih i pobliže upoznaju, pa ih 8 toga i ovdje objelodanjujemo.
A. Šumarska akademija i sveučilište.
I.
,Šumarska je akademija za nas preskupa institucija".


Ovako se je prema službenom izvještaju, u sjednici sabor,
proračunskoga odbora od 20. prosinca 1906. izjavio presvijetli
gospodin predstojnik odjela za unutarnje poslove dr. Vladimir
pl. Nikolić.*


Podajudi toj izjavi odgovarajuću važnost, smatramo u interesu
stvari, da polazeć sa stanovišta iste, bar u glavnom
raspravimo pravo stanje te naše šumarske akademije, a to još
tim više, što se baš u novije doba opet, na račun toga našega


Vidi .Narodne Novine" br. 296. ođ 22. prosinca 1906.