DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 117 —


Iz upravne prakse


(Selištui posjed, obterečeii uknjiženim tložiTOtnim uzdržavanjem
u korist treće osobe, — može sačinjavati realnu kvalifikaciju
za stečenje krajiško!^ pravonžituičtva.) Odlukom gospod.
ureda k. imovne obćine od 2./111. 1904., br 8581. odbijen je J. H. iz


P. molbenim zahtjevom za priznanje krajiškog pravoužitničtva s razloga,
što ne ima realnu kvalifikaciju, jer je ovlašteno njegovo zemljište obterećeno
pravom doživotnog uzdržavanja u korist J. M.
Odlukom žup. upravnog odbora u B. od 24./9. 1904. br. 914. potvrdjena
je prvostepena odluka.


Kr. hrv.-slav.-dalra. zemalj. vlada, odjel za unut. poslove rješitbom
od 2I./V, 1906. br. 27647. preinačila je dolnjostepene odluke te dala
mjesta molbenom zahtjevu s razloga što molitelj imade osobnu a uz to
i stvarnu kvalifikaciju, nuždnu za stečenje pravoužitničtva.


On je bo vlastnik i posjednik obligatnog krajiškog posjeda, koje
vlastničtvo i posjed nije ograničeno time, što je uknjiženo doživotno
uzdržavanje za korist J. M. Potonjemu dakle ne pripada na te nekretnine
služnost uživanja u smislu §. 509. o. g. z., dakle niti posjed tih
nekretnina, nego samo tražbina uzdržavanja u smislu §. 672, o. g. z.


(Ženi, koja svojim porietlom ne potiče iz ovlaštene krajiške
obitelji, — n ´ može se priznati krajiško pravoužitnietvo 6im prestane
biti elanom ovlaštene krajiške obitelji, u koja se je bila
udala). Odlukom gosp. ureda b. imovne obćine od 19. prosinca 1904.
br 7292. brisana je Marija T. udata K iz pravoužitnog katastra radi
pomanjkanja osobne kvalifikacije.


Odlukom žup. upravnog odbora u V. od 30. listopada 19J5 . broj


2565. potvrdjena je prvostepena odluka.


Kr. hrv -slav.-dalm. zem. vlada, odjel za unut poslove rješitbom


od z3. kolovoza 1906. br. 37.230. potvrdila je dolnjostepene odluke iz


slijedećih razloga;


Marija K. po svom porietlu ne potiče iz ovlaštene krajiške obitelji,
te pošto je preudavši se nakon smrti svog prvog supruga pravoužitnika
G, T. za A. K. prestala biti članom ovlaštena krajiške obitelji T. (§. 92


o. g. z.), to ona ne ima personalne kvalifikacije za pravoužitničtvo temeljem
§. 1. d) odnosno c) Naputka A. k zakonu od 11. srpnja 1881.
(kojim se razjašnjuju odnosno preinačuju neke ustanove zakona od 15.
lipnja 1873. o imovnim obćinama u hrv.-slav. vojnoj krajini), te su po
tom dolnjo stepene odluke opravdane.
. . , /Mjesečnik p. d. Đn. A.,{jrogUa:>