DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 4     <-- 4 -->        PDF

- 82
najvišega šumarskog učilišta, sa stanovite strane propagiraju


kojekakove ideje i lazuašaju glasine, koje bi napokon i doista


bile kadre, ako ne posvema uništiti tu narodna tečevinu, a


ono ju bar u velike oštetiti, a i u dalnjem razvitku i napretku


sprijt 6iti.


Da visoka šumarska škola ili akademija u istinu za nas


nije i ne može biti preskupa, nekmo li suvišna institucija, već


da je ona baš i neobhodno nužna potreba našemu narodu, o


tom su svi mjerodavni faktori — bar sve dosada — i u nas


bili potpuno uvjereni.


Nema dvojbe, da Hrvatska i Slavonija, u kojima same


šume 2 i pol milijuna jutara, dakle 34% od sveukupne povr


šine zapremaju, i bez obzira na narodnu osebnost i autonomiju,


veo i s opće kulturnih kao i narodno-gospodarstvenih razloga,


takodjer i upravi, te gospodarskomu stanju tih svojih šuma,


svu skrb i pažnju posvećivati moraju.


Sume su te narodni imetak, kojega je reelna vrijednost
ocjenjena na više od 800 milijuna kruna. Poprečni godišnji
čisti zemljišni prihod njihov po samom katastra nadmašuje 3*6
milijuna kruna. U tim se šumama godimice izradjuje i izvaža
robe i drva u poprečnoj vrijednosti od kojih 20 milijuna kruna.
U njima nalazi na hiljade i hiljade naroda zarade i trajnu
zaslužbu.


Njihovo potrajno usčuvanje i umno uživanje svakako je
dakle jedna od najvažnijih zadaća i dužnosti naše javne uprave.


Valjano je gospodarenje i nadziranje tih šuma ipak moguće
jedino pomoću dovoljnoga broja, sadanjem stanju šumarske
tehnike kao i znanosti, te šumsko gospodarskim kao i osebinama
naših gosp. prilika u pravom smislu riječi dorasloga zdušnoga
i savjesnoga šumarskoga osoblja.


Da osjegura i izobrazi to osoblje, treba Hrvatska svakako
i posebni učevni stručni šumarski zavod.


U ostalom je ta opravdana potreba dovoljno več i tim
dokazana, što u istinu već od godine 1861. ovamo i posebni
takav zavod u nas opstoji.