DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 118 Različite
viesti.


Preselettje kr. držaTOO? štiinsko^ ureia iz Otočca na Snšak
kraj Rieke, imalo bi, kako nam javljaju, uzlieđiti već tečajem svibnja


o. g. U savezu s tim imalo bi onda uzsliediti i novo podielenje službenih
područja — sveukupne državne šumske uprave u Hrvatskoj i
Slavoniji.
Bržarni izpit za saiao^^talao vodjenje šamsko^a gospodarstva,
obdržavati će se, po smislu naredbe kr. hrv slav. dalmatinske zemaljske
vlade za unutarnje poslove od 8. veljače t. g. br 8510. na dne 15. i
sliedećih dana mjeseca travnja 1907. u Zagrebu.


Izpit će se i ovaj put još obdržavati po smislu normativne naredbe
od 18. listopada 1886. br 33,0J4 i 21. svibnja 1790 br. 12.782,
pa se odnosne, propisno biljegovane molbenice, imadu neposredno upraviti
na osobu predsjednika izpitnoga povjerenstva gospodina Roberta
Fischbacha, odsječnog savjetnika kr. zemaljske vlade u Zagrebu, i to najkasnije
do I. travnja 1907.


V Hrvatskoj zadnjih deset godina odlikovani šumari. Čitajući
jesenas kako je vlastelinski nađšumar g Dragutin Kadržavek
u Valpovu, u priznanju njegovoga mnogogodišnjega službovanja kod
iste gospoštije, odlikovan previšnjim podieljenjem zlatnoga krsta za zasluge,
išao sam pregleda´i zadnjih deset godišta ovoga lista, da vidim
koji li su još bili domaći šumari — koji su takovimi ili .slićnimi odlikovanji
u posljednjem desetgodištu kod nas odlikovani, te sam pri tom
naišao na sliedeće, svakako takodjer zanimive — statističke podatke:


Godine 1896 podieljeni su u priznanju zasluga, stečenih oko
šumskoga gospodarstva Vilinu Mulleru, šumskome nadzorniku virovitičke
gospoštije kneza Schaumburg-Lippea i Antunu Korab
u šumarniku vukovarske gospoštije grofa Eltza, zlatni krstovi za
zasluge s krunom, a Bogoslavu Hajeku, nadšumaru križevačke imovne
obćine, zlatni krst za zasluge.


Godine 1897. podieljen je za zasluge stečene oko radnja na
milenijskoj izložbi u Budimpešti, tadanjem kr. državnom nadšumaru
Albertu Rosmanithu zlatni krst za zasluge sa krunom a kr. državnom
nadlugaru Luki Kneževiću u Vinkovcih — srebrni krst za
zasluge sa krunom.


Godine 1899. odlikovan je tadanji kr. državni šumarski ravnatelj
Josip Havasu Zagrebu, u priznanju njegovih na polju šumarstva
stečenih zasluga — redom željezne krune III. razreda.


Godine 1901. podieljen je vlasteUnskomu nadšumaru Stjepanu
Matolniku u Dolnjem Miholjcu za mnogogodišnje službovanje kod