DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 119 —


istoga vlastelinstva zlatni krst za zasluge — a napokon je i osim jur
napred spomenutog g. Kaderžaveka — prošle godine i šumarnik go~
spoštije Voćin g. Dragutin Koch odlikovan zlatnim krstom za zasluge
s krunom.


Odlikovana su dakle u prošlom deset godištu u nas, ukupno tri
državna, pet gospoštijskih i jedan imovno obćinski šumarski činovnik,
odnosno službenik. S. M.


Peticija kr. kot. šamara bivših križeveana na sabor, imala
bi biti, prema izjavi, narodnoga zastupnika vinkovačkog, profesora Dra.


S. Tropscha, danoj u saborskoj sjednici od 18. veljače t. g. donekle već
i tim uvažena, da je šest kotarskih šumara II. razreda, glasom stavke
23. poglavja III. ovogodišnjeg zemaljskog proračuna, promaknuto u viši
činovni razred — jer da će od sada mjesto dosadanjih 24., biti u prvom
plačevnom razredu njih 30, a u drugom mjesto dosadanjih 25 njih
samo 19.
Po mnienju g. narodnoga zastupnika ovom je ustanovom donekle
većini popravljeno loše materialno stanje tih kotarskih šumara, a i
nepravda koju oni trpe time, da im se krati promaknuće od X činovnog
razreda gore". (Vidi stenografski zapisnik saborske sjednice od 19.
veljače 1907.)


Mi ipak držimo, da je to doista tek vrlo slabo uvažanje
njihovih pravednih želja, a niti^ će tim još biti popravljena
nepravda, koja im je nanesena u pogledu pripadajućeg im promaknuća,
a još manje je tim i samo pitanje već i konačno riešenja?


Važan izum za pilane i ine tvornice. Ravnatelj našičke tvornice
tanina, ing. Ignjat Ađler izumio je aparat, kojim se sprečava naslaganje
skručenog kamena u parnim kotlovima. Ta sprava, da je dosta
jednostavna, a može se smjestiti u svaku vrst kotlova. Korist od ovoga
izuma očita je; ne samo da će se tim prištediti na gorivu i troškovima
oko čišćenja kotlova, već će se umanjiti i smetnja radnje, a uz to izbjeći
i iskvarenju kotla — kao i opasnosti da kotao pukne. Izumitelj dao je
već taj svoj izum patentirati.


Pfodaja šumskog i uresnog: bilja, sa zemaljskog razsadnjaka u
Božjakovini. U smislu oglasa kr. hrv, slav. dalm. zemaljske vlade, odjela
za unut. poslove u Zagrebu, od 28. siečnja 1907. br. III/s 549. razpačavat
če se, čim vrieme to dopustilo bude u proljeće, a kasnije opet u
jeseni t. g. sliedeće šumsko i uresno bilje:


1. Smreke 6 god. po 100 komada za 30 — K komad po 040 K.
2. „ 4 , „ , , , 3--K , , 0-10 K.
3. Crni bor (6. austriaca) od 3 god, „ 4-— K „ , 0-06 K.
4. , , . „ 2 , , 2-K
, , K.