DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 120
5. Prosti bor 100 kora. 3 god. za 5-— K komad po 020 K.
6. Weimuthovac (P. Strobus) O u i> — K » n 0-40 K.
7. » " 4 20 — K » » 0-30 K-
8. Ariš (Larix. europea) 4 25-— K H ff 0-30 K.
9.
10.
Simšir (Buxus semp.) 6 „ „
Šimšir stablasti (B. arborescens) 6 g.
25-—
35 K
K
H
T)
M
»
0-30 K
C-40 K-
11. Akacije 2 god. „ 1-80 K » )5 0-02 K.
12. Div kesten 2 3 — K » » 0 04 K.
13. Orah crni O , , 15— K n n 0´06 K.
14. Jasen bieli 3 n I) " » —— K » n 0-40 K-
1516
» «
Hrast lužnjak
46


„ i>
»
»
)l
—_
15-—
K
K
))
»
) j
»
0-20 K.
0-20 K17.
n » 4 ,. » » 6-— K n w 0-08 K.


Te će se biljke razzašiljati po redu stizajućih naručaba uz pouzeće.
Naručbe prima gospodarsko-strukovni odsjek kr. hrv. slav. dalm. zemaljske
vlade (Zagreb. Opatička ulica br. 4) pismeno i usmeno.


U naručbi valja izrično navesti, da li se želi odprema naručenog
bilja u proljeću ili u jeseni t. g.
Naručbe, u kojima glede roka za odpremu nebi bilo ništa rečeno,
efektirati će se u proljeću o. g.


Škole, župni dvori, parohijalna zvanja, obćine, zemljištnc zajednice,
gospodarska društva, te seljačke vjeresijske i zemljoradničke udruge,
mogu te biljke dobiti uz popust od 507o od gore naznačenih ciena, ako
za to zamole kr. zemaljsku vladu.


Jeftine knjige šumarsk e nauke, nudjaju se na prodaju, isiostavštine
blagopokojnog nadšumara V. Gučija. Tko bi si ih htio nabaviti,
neka se obrati na g. gradskog šum. nadzornika Bogdana Svobodu u Varaždinu.


Zakup državnoga lovišta kr. šumarije Raičke, obdržavati će
se dn e 9. ožujk a t. g u 10 sati prije podne, uz primanje pismenih
ponuda, kod kr. ug. ministarstva za poljodjelstvo, i to u dvorani
šumskog glavnog odsjeka rečenog ministarstva (Kotar V. Zoltan utcza
16 II. kat. vrata br. 6.) Lovište obsiže brdske srezove Muratovica, Bukovica,
Novsko brdo i Krićko brdo, kr. šumarije Raičke sa površinom
6730 rali.


Zakup izdaje se na 10 godina, računajuć od 1. veljače 1907. sa
iskličnom godišnjom zakupninom od 400 kruna.
Potanki uvjeti mogu se uviditi kod kr. ug. ministarstva za poljodjelstvo
u Budimpešti i kod kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcima.


Uređjuje profesor F. Ž. Kesierčanek. Tiskara C. AIbrecht iMaravić i Dečak.)