DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Sadržaj.


Strana


K pitanju šumarske visoke škole u Hrvatskoj. A) Šumarska


f akademija i sveučilište. Napisao F. X. K 81—97
B) K pitanju šumarske visoke škole u Hrvatskoj. Od
Dr. 0. Kučere 97—106


Kemizam drva. Piše prof. dr. S. Bošnjaković (Nastavak) . 107—114


Listak. Osobne viesti: f Dr. Ivo Malin. — Promaknuća i
imenovanja. — Novi član utemeljitelj družtva. . 115—116
Promet i trgovina . . . 116
Iz upravne prakse 117
Različite viesti: Preselenje kr. državnog šumskog ureda iz
Otočca na Sušak. — Državni izpiti za samostalno
vodjenje šum. gospodarstva u Zagrebu. — U Hrvatskoj
zadnjih deset godina odlikovani šumari. —
Peticija kr. kot. šumara bivših križevčana pred saborom
— Važan izum. — Prodaja šumskog bilja
iz zemalj. razsadnjaka u Božjakovini. — Šumarske
knjige na prodaju. — Zakup državnoga lovišta u
u Raiču 118—120
Prilog. (L u g a r s k i v i e s t n i k). Beriva lugara imovnih obćina.
— 0 šumskim vrtovima. Piše A. Kauders. —
Različite viesti: Lugarski zamjenik ubojica. — Žrtva
osvete. — Još jedna o štetnosti koza po šume. — 0
koristi jazavca. — Nižje šumarske škole u Austriji. —
Koliko teži naša divljač? — Nastradao u vlastitoj
obrani. — Naočare i životinje. — Protuotrov stryhninu.


— Kako ćeš pse obraniti od gamadi. — Jelen u Lici.
P. n. gg. članovi, koji još ni do sada svojoj dužnosti glede uplate
dužne članarine za t. g. udovoljila nisu (§§. 6. i 7. družtv. pravila),
neka se izvole poslužiti priloženom doznačnicom.
Pređsjeđničtvo društva.