DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 86 —


U ostalom privredna graua, koja zemlji osjegurava tolike
neposredne, a još više onda i posredne koristi, kao što šumarstvo
u nas, sigurno zaslužuje i to, da zemlja i u svrhe odgoja
potrebnoga joj šumarsko-tehnickoga podmladka, potroši pa bilo
bas i 100.000 kruna — jer taj je trošak i opravdan i neoph )dan.


III.
Sa pitanjem opravdanosti opstanka posebne visoke šumarske
škole u nas, dovadja se češde u savez, takodjer i primanje,
odnosno ne primanje naših akademičara šumara, u
službu naše zajedničke državne šumske uprave.


Nema doduše dvojbe, da kao što se kod ostalih naših
zajedničkih ureda, za područje kraljevina Hrvatske i Slavonije,
imadu po zakonu, u prvom redu namiještati domaći sinovi, da
to isto imade svakako vrijediti takodjer i za državnu šumsku
upravu.


S druge je strane ipak nedvojbeno i to, da ved preko
dvadeset godina ovamo, nijedan apsolventa Hrvat, bilo domade
šumarske škole, bilo koje mu drago, osim magjarske škole u
Šdavnici — u našu državnu šumarsku službu nije primljen,
i da je po tom dakle i ovo pitanje — postalo lih političko
pitanje. Radi se prije svega pri tom samo o smještenju Magjara
kod naših državnih šumskih ureda.


Dokaz, da je od sva ta 82 naša državna šumara, današnjih
66 Magjara Sdavničara. Dapače ova je tendencija u novije doba
pošla ved i za tim, da se je počelo eto i namještavanjem istih
lugara Magjara. Pa ipak svi ti u našoj državnoj šumskoj
upravi ponamješteni bivši Sdavničani, bar do sada — još se
nisu iztaknuli, da bi bili bilo u strogo stručnom, bilo
inom kojem pogledu vrsniji i vrijedniji stručnjaci od ma kojega
naših odlično službujudih bivših križevčana ili akademičara
i visokoškolaca.


Ne radi se tu dakle u istinu o vedoj stručnoj spremi i
nauci jednih od drugih, ved lih samo o interesu magjarizacije