DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 87 —


u Hrvatskoj. Dakle kako jur gori rečeno o pitanju manje
više političkom.


Riješenje toga pitanja po tom biti de takodjer jedna od
zadada svojedobne regnikolarne deputacije, koja bi se prema
mjerodavnim izjavama, prije ili kasnije i ovako i onako, morala
izaslati od strane našega sabora i zemlje, u svrhu riješenja još
i mnogih drugih, takovih iz ugarsko-hrvatske nagode tečajem
vremena nastalih povreda i gravamina.


Nu uza sve to valjalo bi ipak u prvom redu, da i mi
sami odstranimo, sto prije, bar one ma i samo prividno opravdane
manjkavosti, koje u tom pogledu u istinu i opstoje, i
to toli u pogledu uredjenja naše šumarske obuke, koli i uprave,
a te jesu:


1. Podignude sadanje šumarske akademije na stepen
prave visoke škole, i to toli gledom na organizaciju, koli
naučnu osnovu, ispitne propise, kao i dobu trajanja naukovanja,
u sve se to opet može postidi, samo potpunim stopljenjem
šumarske akademije sa kr. sveučilištem Franje Josipa I. u
Zagrebu.
2. Valjalo bi čas prije izdati novu, zahtjevima vremena
i struke odgovarajuću naredbu, o osposobljenju šumarskih kandidata
za vodjenje samostalne šumske uprave, unutar granica
kraljevine Hrvatske i Slavonije. Današnja topogledna naredba
— ved odavna ne odgovara — onima što u tom pogledu vrijede
u Ugarskoj i Austriji — dakle i u Dalmaciji, Bosnoj i
Hercegovini.
Dok god ove dvije temeljne predpostave ne budu provedene,
to bar formalno nemamo ni pravo tražiti ravnopravnost za
apsolvente naše šumarske akademije s onima sa visokih šumarskih
škola u Beču ili Šdavnici — odnosno i postigaude državnih
šumsko-upravnih mjtsta u našoj erarskoj državnoj šumskoj
upravi, kao ni onima u Dalmaciji, Bosnoj i Hercegovini. To
stoji, 0 tom ne može biti dvojbe — ni daljnje rasprave.


Da u ostalom, samo to pitanje namješten ja apsolvenata
sa domade naše hrpatske šumarske visoke škole, u službama