DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1907 str. 2     <-- 2 -->        PDF

HEVEAX!


JA ViAZEm "IOJE


Garanti ano nepromočiva mast za čizm´.
Uzdrži obuću trajno meku i zajamčeno nepromočivu
!
Giena 1 kutiji sa kistom K. 3 -, 10 kutija
K. 25´—. Tko doznačnicom pošalje K. 3-fO,
dobije jednu kutiju bez dalnjiii troškova.
liazašilje: Laboratorij Kubanyi. Sisak (Elr


vatska)
Skladište: Zagreb S. Kočonda.


Liboratorij Kubanji Sisak. Va5im teatri Haveasnm
osobito zadovoljan, bez sumnje tn^ je najuolja mast
za čizme, k´iju do sele poznajem. Štovanjem


Čamilo Morgan,


Lovački pissc, začastni predstojnic kluba ,Weid."
ffiioer in Wieu´, posjednik visokih redova i t. đ


Dopisnica ureduičtva.


P. n. g. 11. K. u Slatini Keklamirani br. 9. i 10. lista poslaimo V«m odmali
na (j. listopada. ZaSto se ne javljate i kojim prilogom?
M. W. u Kutivi. Na poslitnoj viesti naljepša hvala.
J. P. u Vukovaru. Oglas uvr-´tisaio, kako pi.saate.
31. D. Ripinj-\val(i (u Srbiji). Adresu uredismo. Pretplata iznaša za inozemstvo
K. 12 na godinu. Zašto nam ništa nejaviste za list?
V. S. u Zagrebu i J. (´. na Sušaku. Na prilozima za ,Lug. viestnik" liepa
hvala.!
A. R. u Zagr,bu D^ je g O. izpravak adrese javio za dobe — bila bi se
takova već i pnje po želji izpravila. Odpravničtvo 1 šta daksko nevodi račun o pro.
maknudima
ili preme´tajima — to treba da svf>ki član — u vlastitom interesu —
SMm pravodobno javi.


V. H. u Zagrebu. I´ošiljku od 17. listopada primismo u redu, a učiniti čemo
po mogučnosti knko želite. Molimo podjedno što prije ioš i ostatak članka,
W. F. li Plevenu u Bugarskoj. Glasom bi gajničkog izkaza u broju 6. Š. L.
od ove godini, inate podmiriti ovogodišniu predplatu n iznosu od K. 8´72. Toliko
uz pozdrav - na Vaš upit od 17. listopada. Novac izvolite poslati pod adresom
,Predsjecliiičiva hrv-slav. šum. družtva", a ne na uredničtvo lista.
J. K. u Bilekit Manjkaj uči brojevi dostavljeni su Vam, da ih več prije nedobiste.
sami ste krivi, jer ih niste reklamirao.
P. P pri:je Nova dradiška sada Novska. Adresu uredismo.
Ogl


Po dr. prav^. pozivlju se udovO i sirote dražtv. članova,
koji su bili i članovi >Kor6skenyeve pripomoćne zaklade«, da
molbe za podpore, obložene potrebnim dokazalima i svjedočbom
siromaštva, do 15. listopada o. g. podnesu: predsjedaičtvu
hrv.-slav. šumar, družtva u Zagreb.