DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1907 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 11. u ZAGREBU. 1. studenoga 1907= God. XXXI.


Pretplat a za nečlanove K 12. na godinu. — članovi šumar, đružtva dobivaju
list bezplatno. — članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove p odu pir ajuće
K 20. — Za redovite članove I. razreda K 10. i 2 K pristupnine. — Za lugarsko
osoblje K. 2. i K 1. pristupnine i za „Šum. list" K. 4 u ime pretplate. — ,Lugarski
viestnik´ dobivaju članovi lugari badava, članarinu prima predsjeđničtvo družtva.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 16 K.; za ´/. stranice 8 K.; za ´/, stranice
5 K. 20 fil.; za ´/^ stranice 4 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust


Tisovica.


Eavnatelj carskih perivoja g Ante Umlauft u Beču, razpravljajudi
u jednoj svojih radnja o koristi raznoga prekomorskoga
bilja i drveća te njegovom udomljivanju u našim krajevima,
svrada medju inimi osobitu pozornost i na »tisovieu«
(lat. Taxodium distichum, — njem. die sommergriine Sumpf
Cjpresse oder Sumpf Taxodie) To je vrsta prekomorske, no i
kod nas jur mjestimice udomljene Četinjače, koja se u botaničkom
pogledu ubraja u rod Araucarija — obitelj tisovica
(Taxodinae-e), dakle u onu istu bilinsku rpu, kamo se ubraja
i gorostasni mamutovac (Sequoia gigantea Torrey), o kojemu
je, kao i o jur poduzetim pokusima njegovog udomljenja i u
njekim šumama naše domovine, svojedoba i u ovome listu bilo
i potanje govora*.


Naš Ettinger zove tisovieu „čempres ljetni" po njemačkom,
kojemu bi ipak bolje odgovarao, ved i s botaničkih razloga,
naziv „tisovica ljetna močvarna".


Pradomovina je tisovici Sjeverna Amerika, a napose
one silne močvare u području rieke Missisipi u Luisani, nu
uz to ona u vedem mnoitvu uspjeva i po mnogim drugim krajevima
Amerike, a stere se sve do 43" sjeverne širine.


* Vidi člančić „Mamutovac drvo budućnosti´ od T. Basare u Š. 1. br. 4. godine
1906 strana 165 ~ 167.