DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1907 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 444 —


jedanput za čitavoga života, a kada je donesao jednom plod,


prestaje i rasti, dok po malo ne obumre.


Palma datula, to je angjeo Sahare, — Da neima nje,
nebi bilo niti oaza, a Sahara bi bila u istinu prava pustinja.
Ona je Beduinu sve blago na svijetu: sladkim se plodom hrani;
kako gore čusmo vinom se okriepljuje, njezinim divom gradi
si kude, lišćem pokriva krov, predjom iz vlakanaca pravi
odijela, gusta i velika krošnja pribavlja mu u tropskom žaru
ugodni hlad te mu zaštićuje stan, svojom hladovinom štiti izvore
voda, koji bi inače u onom žaru presabli, i riapokom ona
mu je i posljednji spas, jer kad ona silna pripeka zažari, propalo
bi sve živo, da nije palmina hlada, u kojemu tek uzmognu
dozoriti smokve, jabuke, žitarice i ostalo hranivo bilje. — Datula
dakle tuj štiti kano božje poslanstvo od silne žege čitavu
prirodu kao i čovjeka, jer ona jedina odoljeva silnoj pripeki tatamošnjeg
žarkog sunca.


Sklop krošnje je ove palme tako podpun, da ga sunce ne
može probiti.


Francuzi uvidješe veoma dobro, što onamošnjim njihovim
kolonijama vriedi palma po čovječanstvo u obće, a za njihovo
gospodarstvo napose, te i sami podigoše umjetnim načinom čitave
datuline šume.


Datula radja plodom u 8. godini, a u naponu je svoje
snage u lOO. godini. — Poprečna visina toga stabalja računa
se na 30 mt; debljina je razmjerno toj visini malena, nu
zato mu je krošnja izvanredno gusta i velika, te uvjek zelena.
Dok se doljnji listovi suše, istodobno više njih isbijaju novi.
Svu krošnju sastavlja navadno tek 40—50 listova, koje radi
njihove veličine nazivlju »palmovim granama« — Pojedini bo
listovi ove palme dugi su do 5 mt. pa kako one vole gusti
sklop u obče, pojmivo je, da unatoč silne tropske žege u datulinim
šumama uvjek vlada ugodan hlad


4. Palm a koko s imade još obilniju krošnju od datule,
jer joj listovi budu i do 6 mt. dugi. — Kokosov je plod velik
poput našeg zelja, jezgra mu je izvrstna hrana. Na kokosu, u