DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1907 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 446 potonji
listade; a cedri četinjače, to dakle, i u onih vrlo da


lekih stranah sriede isti zakoni i razlike izmedju četinjača i


listača, kao i kod nas, prve imadu veči uzrast u visinu a


potonje u debljinu. Upravo kano i kod nas (sravni hrast i


smreku) — Pradomovina cednra jest jugozapadna Azija, gdje


su u više vrsta zastupani.


7 Jele i smreke araukarije takodjer su dosta slične


svojim istoimenim srodnikom kod na^. — Pradomovina im je


Australija, Polinezija i južna Amerika.


Ovo stabalje dosiže visinu do 80 metara, a debljinu do
4 m. Ved prama vrstima, mogli bi ujeke araukarije nazvati i
»smolojačama«, jer sadržavaju upravo nevjerojatnu množinu
smole (jedan komad znade dati do 50 klg. smole!); druge
opet »sjemenjačama«, jer rode češerima, vedim od ljudske glave.
a u svakom takovom češeru imade do 300 hranivili i veoma
tečnih sjemenka, koje urodjenicima i doista kao hrana služe.


8 Kad smo ved kod četinjača sjetiti demo se ovdje i jedne
prvih njihovih predstavnica na zemlji a koja žive dodnše i
u umjerenom pojasu, nu ipak je inostrano i nama tudje drvo.


Naj gorostasni je četinjače na zemlji nalazimo u šumama
Sjeverne Amerike i englezke Kanade. Tuj dolaze: D o uglasov
bor sa preko 70 m. visine. Kalifornijska ci-
pres a sa preko 100 m. visine. Zatim južno-američke i meksikanske
ciprese, od kojih njeke da su i preko 6000 godina
stare.


Nu sve te orijaše daleko nadkriljuju mamutovc i (Sequoia
gigantea), koji bez svake sumnje spadaju medju najgorostasnije
drvede na zemlji. U šumama mamutovaca naime nije
nikakova rieikost nadi pojedini exemplar od lOO do 150 mt.
visine, te prsnim promjerom od 5 -1 0 metara, a kora sama
(tamno-smedje boje i vlaknasta sustava) znade im biti do ´/a
metra debela.


Samo se po sebi onda razumije, da se starost tih giganta
ne mjeri na stoljeda, ved na tisudljetnice.
Granje mamutovaca raste vodoravno, a obraslo je iglama
zelenim poput trave, vrlo sličnim onima u ciprese. Češeri za