DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1907 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 453 —


dulje vriemena primani upravo nepouzdanjem, dapače i zabranjeni.
Po prviput se ie Europa upoznala sa kininom u prvoj
polovici XVII. vjeka, nu trebalo je i njemu, kao i kavi, korunu
i t. d. malo ne jedno puno stoljeće borbe, dok je zauzeo
ono mjesto, koje u novije vrieme u Ijekarstvu častno i nesmetaao
zaprema.


Najviše se kinina proizvodi iz kore onoga stabalja, koje
je oko 50 godina staro, te su u tom smjeru i južno-americke
republike izdale shodne propise, kako i kada se kininova drvasjeći
imadu, očito nastojeć kod toga, da se te šume, odnosno
ova vrst drveća, prekomjernom sječom nezatare, te da što vedi,
ali zato i potrajniji prihod donesu.


Drvari, koji kininovce sjeku, čine to tako, da za sječu
opredieljena stabla podsjeku nizko pri zemlji, onda im ogule
koru, posuše ju na suncu ili pod krovom, a tada se takova
kora stavlja u promet, te iz nje onda dalajimi raznimi postupci
»kinin« vadi. Najviše i najboljeg kinina sadržaje kora na deblu
pri zemlji, a to je razlog, da se kiniuci sjeku vrlo nizko.
Smedja kora daje najlošiji, a žuta najbolji kinin. Sama proizvodnja
kinina nije osobito težka, jer ga kininci u obilnoj mjeri
sadržavaju — računa se, da 40 klg. kore može dati 1 klg
kinina.


U novije doba uasadiše Englezi kininac i po svojim sundajskim,
a Fraucezi po tibooceanskim kolonijama.


16. Banana (Musa sapientium). — Domovina jo
je istočna Azija" — Obzirom na veleznatne blagodati, koje banana
tamošnjim urodjeniciraa pruža, nije čađo štJ joj oni zahvalni
pripisuju da je na zemlju dospjela izravno iz — neba´
Uzrast banane sliči uzrastu palme, te i njeno lišće bude jednako
ogromno. — Pojedini list je do 6 metara dug! Isto tako
joj je neobično brz i porast, tako da već u cigla 3 mjeseca
radja plodom. — Banana se pomladjuje iz podanaka, te po tom
spada u drveće koje se pomladjuje poput sitnogorice.
Izpod prešljena listova, koji izbijaju izravno iz stabljike,
jer banana neima grana, izbija do l´/s mt. dugački, donjekle