DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1907 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 460 —


JI. IS T iLI^


Družtvene vijesti.


UpraTiii odbor družtra obdržavao je na dne 23. studeaa redovita
odborskn sjednicu, pod predsjedničtvom I. družtv. podpredsjednika
prof. F. Kesterčaneka, a u prisutaosti p. n. gg. odbornika: V.
Dojkoviča, R. Erny-a, D. Laksara, D. Mocnaja, S. Petrovića, A. Rozmanitha,
E. Slapnićara, L. Szentgyorgjija, V. Tolga, D. Trotzera i G. pl.
Zajca. Svoju odsutnost izpričaše p. n. g. Marko grof Bombelles, V. Benak


J. Havas i I. Partaš. Odbor resio je razne tekuće i administrativne predmete,
utanačio bilancu družtvenih tekućih raSuna, resio molbe u predmetu
podpora udovam i sirotčadi iz pripomoćne K6r6skeny-eve zaklade,
stvorio konačni zaključak glede sudbenog utjeranja starih dugo
vi na, kao i uplate tekuće dužne članarine, a podjedno izabrao i posebni
revizionalni odbor, u svrhu škontracije družtvene blagajne i računa,
a uz to zaključio, da se onim članovima, koji još ni do sada
svojoj dužnosti u pogledu uplate tekuće članarine udovoljili nisu —
obustavi za vremeno dostava ,Šumarskoga lista".
Izpravak. U viesti „Sjednica upravnoga odbora družtva´ na strani


385. o.l.br.9. ilO.,što smo ju predhodno donjeli prema kratkim putem dobavljenim
bilježkama o toj sjednici, podkrala nam se je pogre š k a,koju
ovime na želju p. n. g tajnika družtva, za izbjeći svakom krivotumačenju,
najpripravnije odgovarajuće zbiljnom stanju stvari, izpravljam o
kako slieđi:
Navod, da je po uor. odboru, u ime troškova oko glavne skupštine
družtva (stavka 18. dr. proračuna za t. g.), odobren za iznos od
K104-46 prekoračeni izdatak n e s t o j i, te imade po izvoru glasiti tako,
,da je odobren za iznos od K 204-46 zaračun a ni izdatak" skopčan
sa izletom družtva u Kranjsku i Istru i t d.


Ovi su izdatci naime iznosili: a) K 13´88 za nabavu gen. štopskih
karta, knjiga i opisa, one pruge, kojom su izletnici putovali, b) K B5´98
za zajedničke podvoze, brzojavke i t. d. c) K 34´84 za spomendar c. kršum.
upravitelju Weiningeru u Trnovi i d) K 100´— dopitanih družt.
blagajniku jur prije po upr. odboru — u ime putnoga troška — dakle
prema u proračunu predvidjenim K 200´— izdano je u svemu K 204*46, a taj
račun je upravni odbor, glasom zapisnika, u rečenoj sjednici uzeo i
odobrenjem na znanje.


U korist družtvene K8roskeny-eve pripomo<5ne zaklade, sabralo
je činovničtvo druge banske imovne obćine, povodom