DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1907 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 436 f)
Polaganje prvog znastvenog državnog ispita u dva
djela.


g) Nakon ostavke škole, ima sliediti dvogodišnja praktična
služba i vježba u šumi, uz uvjet da se stanoviti dielovi
toga vremena posvete šumsko čuvarskoj, šumsko gospodarskoj
službi, taksaciji kao i poslovanju kod koje nadzorne oblasti,


h) Polaganje drugoga (državnog) izpita.


4. Prvi (teoretsko-znanstveni) izpit, imao bi se uz to podieliti
u dva diela, jedan dio bi imali kandidati polagati koucem
trećega najdulje četvrtoga semestra, za na stručnoj visokoj školi
sprovedenoga vremena. Ovaj bi se izpit protezao na predmete
naravoslovnih znanosti, pravoslovje i obće teoretsko praktično
upravoslovje. Nakon dalnjih trijuh, najviše četiri semestra, imao
bi kandidat onda polagati još i konačni izpit. Ovaj bi imao
obuhvaćati geodeziju, sve predmete šumarsko tehničke struke
i politiku šumarstva. Osobita važnost imala bi se kod tih izpita
polagati i na izradbu samostalnih izpitnih radnja. Izpitno
povjerenstvo sačinjavaju odnosni nastavnici akademije.
Uz ta dva predlagača i izvjestitelja, iznio je onda još
tajni i šumarski savjetnik pl. Bentheim iz Hanovera sliedeći
posredujući prtdlog;


„VIII. glavna skupština njemačkih šumara u Strassburgu
zaključuje u svrhu, da se već jednom i u Njemačkoj poluči
toli željena jednohčnost višje šumarske obuke ; kao i sbog
odstranenja opreka postojećih izmedju pristaša visoke škole i
stručno školske šumarske obuke; provedu sliedeći zaključci:


I. Temeljn o načelo . Teoretska-znaastvena pređnaobrazba
neka se stiče na sveučilištu, uz najmanje trogodišnje
trajanje naukovanja.
II. Provedbena načela: 1. Dokinuće t. z. predprakse
2, Izdanje novih naučnih osnova i izpitnih propisa uz a) odstranenje
svih nepotrebnih nuzgrednostih i b) izbor valjanih
stručnih nastavnika i izpitatora.