DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1907 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 437 —


3. Sloboda naukovanja — koja jur postoji i na sveučilištima.
4. Preustrojstvo šumarskih akademija u strogo šumsko
upravne akademije, kojima bi nadležala takodjer i eventualna
dalnja naobrszba starijih stručnjaka.
Ovi su Bentheimovi predloži medjutim — ved po odboru
šumsko gospodarskoga vieda — a limine zabačeni, tako da onda
nisu ni došli pred glavnu skupštinu — koja je nakon svestrane
debate — ogromnom vedinom prisutnih, uz Endersovu resoluciju
— prihvatila sliededi zaključak:


»Sveukupna se višja šumarska obuka u Njemačkoj
imade prenjeti na sveučilišta, a vrieme
nauke proširiti bar na četiri godine.«


Tim su sada ved po drugi put prvaci i zastupnici njemačkoga
šumarstva, malo ne jednodušno izrazili želju, da se pojedine
do sada još u Njemačkoj postojeće t. z. osamljene šumarske
stručne (akademije) škole, u interesu stvari i struke, kao
dsnašnjim zahtjevom vediue dogovarajude institucije što prije dokinu,
a sveukupna naobrazba šumarsko upravnoga osoblja
prenese na sveučilišta.


U ostalom se drugi zaključak dan danas nije mogao, ni
od strane onih izčekivati, koji mišljahu, da im je bud skojih
razloga ipak još dužnost, da, pa bilo i poslednji put lome
koplja u prilog šumarskih akademija.


Bavarska je prema tome ved zaključila, u dogledno vrieme
dokinuti svoju visoku šumarsku školu u Aschaffenburgu, a
sliediti će ju po svoj prilici skorim Saska i Pruska.


A tek onda će se, kako je to prof. Endress zgodno iztaknuo,
moči i doista i podpuno socialno i službeno izjednačenje
šumarskoga činovničtva sa ostalim višjim činovnim razredima
oživotvoriti.


*
Bilo to na razmišljanje i uvažanje i
našim mjerodavnim krugovima, u oči još
uvjek visećeg pitanja o konačnom riešenju i
uredjenju višje šumarske obuke u Hrvatskoj.