DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1907 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 439 —


tropske t. zv. mesnate b i 1 i n e. Ove biline imadu u sebi
vrlo malo ili ništa drvenine, nu zato ipak svojim oblikom,
uzrastom i veličinom naliče stabalju, te sačinjavaiu mjestimice
čitave šume, stabalja vrlo znatne visine i debljine.


Najznatnije razlike izmedju naših i tropskih šuma sastoje
u tom, što je tropsko stabalje mnogo punijeg uzrasta; ljepših
cvjetova, znatno vedeg i vazda zelenog lišća, manje granato —
često i bez grana, i napokon, što im se prirast u debljinu nene
može po godovima ustanoviti, pošto tih godova uobde
nepokazuju, u koliko kroz cjelu godinu — dakle tako
rekuć bez stanke rastu.


I naše sitne livadne tiave imadu u tropskim predjelima
gorostasnih rodjaka, koji tamo i po uzrastu i obsegu predstavljaju
šume sa stabaljem, koje ni malo ne zaostaje za onim u našim prašumama.
Osobito se u tom smjeru iztiču m 1 j e č a r i (Euphorbiae)
i kopriv e (Urticae). Kakogod naši sitni poljski mlječari
sadržavaju mlječne sokove u svojim malenim stabljikama
i lišću, tako ih isto sadržavaju i gorostasni njihovi rodjaci u
tropama u svojoj drvenoj stablovini i lišću. Tropski mlečari su
stabla, nalik našim lovorikama, nu izrastu u visinu i do 40
metara, sa prsnim promjerom od 60 i vi^e centimetara U rod
naših sitnih kopriva dolaze i tropska koprivna stabla, nalika
našim dudovom i smokvama, ali do 70 metara visoka.


Tropske drvolike trave (Xanthorrhoea) za nas
su gotova čudovišta, koja si jedva i u fantaziji možemo
predstaviti. Ove drvo-trave narastu u tropama u visinu do
30 metara za jedva ´/a godine, nu obično ipak ne budu većega
promjera od 5 — 20 cm. Iz koljenaca ovih trava, izbijaju guste
grane, obrasle vrlo dugim lišćem. Nu kakogod te trave brzo
izrastu, tako brzo i opet obumiru.


Sav vijek im ne traje često ne više od godine dana. U
srodstvu s ovim drvolikim travama jesu onda drvolik e pa