DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1908 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 14: —


U Gnjetelovci. — Iveković Gjuro u Gradištu. — Bogdanovid
Marko u Podvinju. — Kasapović Ante u
Graberju. — Izaković Martin n Perkovcih. — Š a 1 araunović
Ivan u Duboviku. — Gvitković Martin u
Niemcima. — Mato Breček u Orahovici. — Tomo Gvitić
u Privlaki. - Franjo Gesar u Tomaševcu — Klisurić
Jovo i Bradić Ignac u Belovaru.


Osobne viesti.


Imenovanja i promaknuća. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije imenovao je kr. šumar, povjerenika Andriju
Koprića, kr. žup. šum. nadzornikom I, razr. u VIII.
činov. razredu extra statum; nadalje Stevana Petrovića,
kr zemalj. šumarskim nadzornikom II. razreda u VIII. činov.
razredu extra statum, le kr. šum pristava I. razreda u X
čin razredu Aleksandra Havličeka kr. šum. povjerenikom
u IX. činov. raa´edu — svu trojicu kod kr. zemaljske
vlade, zatim šumarnika i upravitelja gosp. ureda brodske
imovne obćine Mil u M a s 1 e k a nadšumarnikom u VII. činov.
razredu, a kotarske šumare križevačke imov. obdine Josip a
Kiseljaka i Matiju Kovačinu nadšumarima u X.
čin razredu, šumarskog vježbenika Sim u Kri t ovc a šum.
pristavom u XI. čin. razr . zatim kod gjurgjevačke imovne obćine
šumarske vježbenike Josjpa Sustića i Levina Heisinger
a šum. pristavima u XI čin razredu, kod ogulinske imov
obćine šum vježb. Vilima Piršići*. a kod I. banske imovne
obćine vježb. Eadivoja Dmitrovića šumar, pristavima u


XI. čin, razredu te absolventa kr. šumarske akademije zagrebačke
Svetozara Drenovca privremenim šum. vježbenikom
kod ogulinske imov. obćine.
Nadšumar vlastelinstva Valpovo g. Stjepa n pl. Hank
0 n y, promaknut je 1. siečnja o. g. za vlasfcel. šumarskog
nadzornika.


Mnogogodišnji profesor geodezije i graditeljstva križevačkoga
šumarsko-gospodarskoga učilišta, a od g. 1897 profesor
na šumarsko-tehničkoj školi u Sarajevu g. F r a nj o pl.
Kružić , stupio je sa 1. siečnjem o. g. nakon dovršene 30godišnje
profesorske službe u mir, te mu je tom f)rilikom zajedničko
ministarstvo financija u Beču izjavilo pohvalno priznanje
za njegovo revno službovanje