DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1908 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 79 —
Form und Inchalt der VVeissfohre. Vom Adalbert Schiffel,
Wien. V. Frick 1907.
Der Deutsche Wald. Von Dr. H. Hausrath, Leipzig Verlag
Teubner. 1907. Preis K 1-60.
Raubzeugvertilgung im Interresse der VVildhege. Von W.
Stach. Verlag Paul l´arey. Berlin 1907. Preis K 4´20.
Katechismus der Forstbenutzung. Von F. X PoUak Wien.


C.
Frome. 1907. Freiss K 2.
Beweise fir die Unrichtigkeit der Reinertragslehre. Von
Hans Honlinger. Verlag C. Fromme Wien 1907. Preis K 1´20.
Hausschwamm — Forschungen Von Dr A. Moller. Verlag
Gustav Fiselier in Jena 1907,


Zakoni o zaštiti slobode izbora, o izbornom redu i o
uredjenju sabora Naklada G, Trpinca. Zagreb 1908. Ciena
20 filira.


Različite vijesti.


Tvornica hrastovog izvadka — braće Čerich u Mitrovici,


obustaviti će, kako novine javljaju dalnju proizvodnju tanina
iz hrastovih odpadaka. Ovo je jedna od najstarijih i najveć h
naših drvotrošećih tvornica te vrste, koja je radila sa o—400
radnika, te bi njezino dokinuće bio težki udarac po tamošnji
kraj. Zanimalo bi nas. da nam tko još i koju pobližju o tom
dogodjaju objavi.


C. i kr. visoka škola za kulturu t a u Beču. Nedavno
tiskom izdani program visoke škole za kulturu tla, za školsku
godinu 1907./908., sadržaje podatke o osnuću te visoke
pkole, kao i sve saveme zakone i naredbe, zatim propise glede
oprosta od naukovine i podiehvanja stipendija i t d. Zatim
shede propisi o polaganju običnih i državnih izpita, kao i rigoroza.
U drugom dielu objelodanjen je status nastavnika,
nova naučna (snova i red piedavanj?«. 1 olag programa broji
učiteljski sbor le visoke škole danas 18 redo\itih i 4 izvanredna
profesora, 27 honorarnih i privatnih di cenata, 1 pristava
2 kons ruktera, 15 asistenata i 5 ucMteljn.
U dodatku izneseni su i svi podatci t. z. Studentenheima


— (djačkog doma) za s-iiomašnije s ušaće. Program se taj
može nabaviti putem tajničtva visoke škole
Pregled polazka šumara na sveučilištu u Miinchenu poram
od g. 1878. dalje, izkazuje za posljednjih 18 godina, poprečno
ŠUMARSKI LIST 2/1908 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 80 —


za svako poljede po 95 slušača šumara. Napose u zimskoni
pol^edu 1905/1906. bilo ih je 45 domaćih bavaraca. 18 njemaca
iz ostale Njemačke i 16 inozemaca, a u ljetnom poIjeću
1906 , po istom redu 45, 32 i 14.


Na visokoj šumarskoj školi u Aschaffenburgu bilo je u
svemu slušača g. 188U./81. — 80, 1890./91. — 76, a 1895./96.
njih 174, 1898/99. — 116, 1900/01. — 70, a 1905./06
njih 76. Počam od g. 1900. ograničen je na tom učilištu broj
domaćih kandidata na državne službe na ukupno 20.


Pinus Banksiana Lamb. (Banksov bor) upotrebiti će se
glasom zaključka dolnju austrijanskog zemaljskog odbora za
pošumljivanje, u svrhu novopošumljenja pjeskulja na t. zv.
Marchfeldu. Dokazano je pokusi, da je ta vrst bora najsgodnija
od inih vrsti drveća, za novo pošumljenje takovih i tomu
sličnih površina


Što se samog tog bora tiće, budi spomenuto, da mu je
pradomovina u Kanadi, ođkuda je još g. 1785. prenesen u
Eoropu. U Njemačkoj izvedeni su u novije doba veći novonasadi
s tim borom, napose poticajem prof Mayera. Banksov
bor je drvo druge veličine, njegovi su zahtjevi s obzirom na
stojbinu vrlo čedni - još čedniji od našega prostoga bora,
a uspjeva takodjer i na vlažnom i močvarnom tlu Prirastom
svojim nadkriljuje prosti bor. Počamši od treće godine izbije
po 2 — 3 vršna izbojka godimice. Poprečno dosegne visirm od
15 — 20 m Zahtjevi svjetla su mu manji nego U oni od bieloga
bora. l´roti suši, mrazu i osipavanju četinja pokazuje vehku
odpornost — jedino što je podvrgnut oštećenju po div-
IjacM. Uporabivost imade istu kao što i naša obična borovina,
nu vrstnoća drva manja mu je od one obične borovine. Gitna
sjemena doduše je danas još dosta visoka — (oko K 60
za Kilogram,) pak >-e obzirom na to bolje izplačuje nabava
presadnica - inače se pako sa sjemenom postupa isto tako
kao što i sa sjemenjem običnoga bora Biljk«; neka se što
mladje presadjuju, jer će nam kašnje jako razvito korenje
inače praviti neprilika. Napose je taj bor zgodan i za popunjenje
plešina i čistina po jur starijim borovim kulturama na
ruljevitom i naplavljenom tlu — kao i kod radnja oko uredjenja
vododerina. Nebi li se s obzirom na sve to — na
zgodnim mjestima i koci nas poduzeo koji pokus sa uzgojem
toga drva ? Bilo bi umjesno.


Uiedjuje profes r F. Ž. Kesferč.´nc k Tiskara C. Albrecht (Maravic i Deoak )