DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1908 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- 118


u račun uzeto, prema tomu de i prirast vrijednosti znatno prekoračiti
svotu od 12 mil. kruna.


Važnost šumarske tehnike neosporiva je, samo se treba smjelo
i bez straha primiti posla. Rad je glavni izvor blagostanju,
a ostalo samo po sebi dolazi.


Kod uredjivanja šuma imali bi se svi gore
navedeni momenti uvažiti, jer de tek onda o urednom gospodarstvu
govora biti. I načelima čistoga prihoda morali bi se otvoriti
puteve, jer to je jedini način, kojim mi šumari možemo
narodno blagostanje dizati. Ako li ovoj našoj zadaci udovoljimo,
onda demo mirne duše modi ustvrditi, da smo bili i rodoljubi
i stručnjaci, a ovakovih ljudi ntša domovina treba. Ovakav
rad dignuti de nam ugled, a mi demo s ponosom, da smo ga
i zaslužili.


Društvene vijesti
Opomena. P. n. gg. članovi drnžtva, pozivaju se, temeljem
ustanova § 6. i 7. družtvenih pravila, da u interesu družtva
izvole čas prije uplatiti ovogodišnju članarinu —
a i ona gospoda, koja još od pr>je duguju koje iznoje družtvu,
neka prema svojedobnoj obvezi, taj svoj dug izvole podmiriti,
te tako družtvenu upravu i sebe riešiti dalnjih neprilika.


Osobne viesti
Imenovanja i promaknuća. Bm kraljevina Hrvat. Slav. i
Dalmacije imenovao je šumarnika i upravitelja petrovaradinske
imovne obćiae Pavia Baresida nadšumarnikom u VII.
činovnom razredu, nadšomara procjenitelja rečene imovne obdine
Jov u Metlaša . šumarnikom i zarojt-niiiom upravitelja u


VIII. činovnom razredu, šumarskog vježbenika Š i m n n ovida
Živana šum. pristavom u XI čin razredu kod iste
imovne obdine ; nadalje kotarskoga šumara Ladisiav a Ada