DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1908 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 119 —
mek a nadšumarom u IX. čin. razredu; šumarske pristave
Juru pl K u k a V i n u i M i 1 a 11 a P r ,-! t e c a kotarskim šumarima
u X. čin. razredu ; a šumarskoga vježbenika M i ] a n a K o s a
šumarskim pristavom u XI. činov. razredu sve kod otočke imovne
občiue ; nadšumara Dragutina Lasman a šumarnikom u


VIII. činovnom razredu, a akcesistu Aleksandra Grafa
u š e k a oficialom u X. činov. razredu kod ogulinske imovne
obdine. zatim kotarskog šumara Vjekoslava Stubliča
nadšumarom u IX. činovnom razredu kod slunjske imovne
obdine akcesistu Petra Mravunca oficialom u X. čin. raz.,
kod I. banske imovne obdine, šumar^^kog vježb. Andrij u
P e r u š i d a šumarskim pristavom kod gradiške imovne obdine,
a kr. kot. šumara XI. čin. razredu Dr. G j u r u N e n a d i d a
kr. šum. pristavom X. čin. razredu kod kr zemalj. vlade, kr.
kot. šumara Petra Puljevida Nikolidau Belovaru kr.
žup. šum. nadzornikom u IX. čin. razredu, kr. šumar, vježb.
Ljubomira Bugarovida u Jaski, kr. kot. šumarom
XI. čin. razredu.
Zakoni i naredbe.


U predmetu držanja i paše koza izd la je kr. hrv. slav.
dalm. zemalj. vlada, odjel za unut. |)oslove, na dne 16. veljače
1908. pod br. 66901/U07, na sve kr. žup. oblasti i grad-´ka
poglavarstva sliededu naredbu :
Pošto je kr. zemaljskoj vladi, odjelu za unut. poslove,
došlo do znanja, da se ustanova zadnje alineje § 3. ovdašnje
naredbe od 25. lipnja 1907. br. 32.759, glede držanja i paše
koza, ne tumači smislu shodno, to se odredjuje sliedeće:
Oko predjela navedenih u alineji 1. spomenutoga § 3.
imaju se posebni napisi »Zabranjena paša koza« stavljati samo
u onim slučajevima, kada oko tih predjela nisu ved postavljeni
ini, u dotičnom kraju uobičajni zagajni znakovi, po kojima je
vidljivo, da je u tima predjelima zabranjena svaka paša —
dakle i paša koza.
Što se naslovu priobduje znanja i uredovanja radi.


Knjižtvo.


Književna objava i poziv na predbrojku. Popunio i konačno
izradio sam moju »Praktičnu geodeziju«. Rnkopis
je stručno pregledan i nadležno preporučen.
ŠUMARSKI LIST 3/1908 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 12a -
Pozivam HVU gg. hrvat-ibe bunare, gospodare, geometre i td.
da se izvole što prije predbrojiti — jer o broju abmenta ovisi
samo što skorije izdanje ove hrvatske stručne knjige,
r´redbrojka iznaša po komadu K 4,—.


U Sarajevu 6. veljače 1908. (Ćobanija ul, br. 8.)


Profesor Franjo pl. Kružić


Različite vijesti.


Tvornica tanina — braće Ćerich u Mitrovici, glede koje
smo na strani 79 o. 1. donjeli po drugim novinama
vijest, da će obustaviti radnju — javlja nam, pod 4.
veljače o. g. da ta v i e s t nije istinita, i da je obstanak
njezin i sada još za stanoviti broj godina osiguran, što ovime
najpripravnije izpravljarao.
Požar velike trgovine sjemenja i sjemenare, tvrdke A.
Grunwald u Bečkom Novomjestu, uništio je na dne 17. veljače
svu ogromnu zalihu sjemenja te tvrtke. Šteta je zaatna — nu
večim ditlom pokrita osjegurninom. Usljed požara uništene su
sve zgrade pa de tvrtka morati za njeko vrijeme obustaviti posao.


Francezki orden „Merite agrikole". Jedina Francezka
imade orden, koji je namjenjen specialno samo za nagradu
onima, koji su stekli kojih osobitih zasluga na polju gospodarstva
ili šumarstva. Orden je ovaj osnovan dekretom od 3.
kolovoza 1900. br. 3!I151, te obuhvaća sliedeće stupnjeve:


1. Chevaliers. 2. Officiers. 3. Commanduers. Broj podieljenih
komanderskih križida nesmije godišnje prekoračiti broj 30.
Komanderski stepen može samo onaj postidi, koji je bar tri
godine bio oficir reda.
Broj oficira ustanovljen je sa 1500, dok se svako polugodište
može po 350 chevaliera imenovati. Komandere imenuje
na predlog ministra poljopi´ivrede predsjednik republike, a chevaliere
sam ministar poljoprivrede. U franeuzkom ministarstvu
za poljoprivredu — imade posebno vied´^, kojemu nadleže poslovi
oko uprave i podieljivanja tih ordena. Orden se može
podieliti takodjer strancima, ali u prvom redu državnim šumarskim
činovnicima, te prema dobi službovanja i spocobncoti


Uiedjuje profesor F. 2. Kesterčanek Tiskara C. AIbrecht (Maravlć i Dećak.)