DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3/1908 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 12a -
Pozivam HVU gg. hrvat-ibe bunare, gospodare, geometre i td.
da se izvole što prije predbrojiti — jer o broju abmenta ovisi
samo što skorije izdanje ove hrvatske stručne knjige,
r´redbrojka iznaša po komadu K 4,—.


U Sarajevu 6. veljače 1908. (Ćobanija ul, br. 8.)


Profesor Franjo pl. Kružić


Različite vijesti.


Tvornica tanina — braće Ćerich u Mitrovici, glede koje
smo na strani 79 o. 1. donjeli po drugim novinama
vijest, da će obustaviti radnju — javlja nam, pod 4.
veljače o. g. da ta v i e s t nije istinita, i da je obstanak
njezin i sada još za stanoviti broj godina osiguran, što ovime
najpripravnije izpravljarao.
Požar velike trgovine sjemenja i sjemenare, tvrdke A.
Grunwald u Bečkom Novomjestu, uništio je na dne 17. veljače
svu ogromnu zalihu sjemenja te tvrtke. Šteta je zaatna — nu
večim ditlom pokrita osjegurninom. Usljed požara uništene su
sve zgrade pa de tvrtka morati za njeko vrijeme obustaviti posao.


Francezki orden „Merite agrikole". Jedina Francezka
imade orden, koji je namjenjen specialno samo za nagradu
onima, koji su stekli kojih osobitih zasluga na polju gospodarstva
ili šumarstva. Orden je ovaj osnovan dekretom od 3.
kolovoza 1900. br. 3!I151, te obuhvaća sliedeće stupnjeve:


1. Chevaliers. 2. Officiers. 3. Commanduers. Broj podieljenih
komanderskih križida nesmije godišnje prekoračiti broj 30.
Komanderski stepen može samo onaj postidi, koji je bar tri
godine bio oficir reda.
Broj oficira ustanovljen je sa 1500, dok se svako polugodište
može po 350 chevaliera imenovati. Komandere imenuje
na predlog ministra poljopi´ivrede predsjednik republike, a chevaliere
sam ministar poljoprivrede. U franeuzkom ministarstvu
za poljoprivredu — imade posebno vied´^, kojemu nadleže poslovi
oko uprave i podieljivanja tih ordena. Orden se može
podieliti takodjer strancima, ali u prvom redu državnim šumarskim
činovnicima, te prema dobi službovanja i spocobncoti


Uiedjuje profesor F. 2. Kesterčanek Tiskara C. AIbrecht (Maravlć i Dećak.)