DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1908 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 155 —


A sam se specifirani račun o cjeni u govoru stojećih stupova
i humka po komadu prikazuje kako sliedi:


II. Humke za
I. Humke mrežu gospod.
za medje; podieljenja
1. Taksa za uporabu kamena u kamenika 0´08 K 0.05 K
2 Klesanje l´OO „ 0.60 „
3. Dovoz
do šume 0-21 ,. 013 „
4. Razvažanje i raznašanje po šumi . . 0*08 „ 0 08 „
5.
Ukapanje 0.22 „ 0-82 „
ukupno 1-59 K 1-18 K
Ad b) Istina je doduše, da uspješnom i brzom poslovanju
oko izravnanja medja i zaokruženja istih putem odkupa i zamjene,
stoje (kod korporacija za koje je i naš uredjajni naputak
pisan) na putu razne cesto i nepredvidljive zapriieke, koje u razpravu
uvlače cio kompleks pitanja.
Nu ako i ne možemo po njekoj osnovi, koju si sastavismo
u cjelosti posjed arondirati, poradimo bar postepeno u tom
pogledu.
Ad c) U koliko se ne bi ved prema načinu obavljene izmjere
mogao sa svima rubrikama upotrijebiti obrazac 1. »Opis
medja«, to ga je shodno nadomjestiti originalnim uacrtoio
(makular) i
sa kotiranim podatcima.
(Nastavak sliedi)


Osobne viesti.


Imenovanja i promaknuća. Ban kraljevina Hrvat. Slav. i
Dalmacije premjesti o je iz službenih obzira kr. kotai-skoga
šumara I. razreda Slavka Sutlida od kotarske oblasti u
Delnicama k onoj u Karlovcu, a na vlastitu molbu kr. kotarskog
šumara II. razreda Antuna Jovanovca od potonje
kr. kotarskeoblasti k onoj u Delnicama, a promaknuo je kr. kot.
šumara XI. čin. razr. Gasu Vaca u Pisarovini u X. čin. razred,,
kot. šumara Obrada Peičida nadšumarom IX čin. razreda
kod Petrovaradinske imovne obdine — kot. šumara V e n