DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1908 str. 38     <-- 38 -->        PDF

.´^i^K.I


— 156 —


ceslava PotoSnjaka nadsumarom IX. čin. razreda kod
grad. im. obćine, a nadšumara Rudolfa pl. Rukavinu
šumaruikom i upraviteljem gosp, ureda gradiške imovne obdine
u VIII. čin. razredu — a absolventa kr. šumarske akademije
zagrebačke Petra Petrovida, imenovao je priv. kr. šumarskim
vježbenikom kod kr. zem. vlade.


Kod kr državnog šumarskog ravnateljstva u Zagrebu,
imenovan je kr. šum. vježbenik Valentin Schaaba, kr.
šum. kandidatom u XI. plad. razredu, a Robe rt Matthern
y kr. šum. kandidatom kod kr. nadšumarskog ureda u
Vinkovcih.


Umro. Dne lO. ožujka, umro je u Glini, u 42 godiui života,
nakon duže bolesti Petar Mravunae, oficial I
banske imovne obdins. Smrtni ostanci pokojnika sahranjeni
su uz saučešde činovništva, prijatelja i štovatelja pokojnika,
na 11 ožujka na rim. katoličkom groblju u Glini. Cinovništvo


I. banske imovne obćine izdalo je za p kojnikom josebnu
osmrtnicu. Pokoj mu duši i slava!
Knjižtvo.


Gjuro Nenadič: Ueber die Rentabilitat der Eichen-Hochund
Niederwaldwirtschaft in Kroatien und Slavonien unter be


sonderer Beriicksichtigung der Brcoder und Petrowaradeiner Vermogensgemeinde.
Miinchen, 1^08. Tisak Kastnera i Callweya.
Naklada pisca.


Ova inauguralna disertacija neima dvojbe, da će svojim
znanstvenim niveauom svratiti pozornost ne samo domaćih, nego
i stranih strukovnjaka.


Autor dieli knjigu na dva glavna dijela. U prvom dijelu,
koji je više općenite naravi, iznaša kod nas već poznate činjenice
našega šumskoga gospodarstva i uprave šuma, i nastoji,
da 0 tom prikaže što jasniju sliku


Naše bujne šume, koje sa 1.5 milijuna hektara pokrivaju
površinu domovine naše, vrlo su dobro prikazane. Uz ogromni
kompleks slavonskih šuma ističe i žalosno stanje hrv.
Krasa.


Hrvatski je Kras još uvijek goruće pitanje našega šumarstva
i moram istakuuti, da smo u tom pogledu prije 40 godina
bili znatno dalje.


Naše imovne općine i njihov opstanak prikazane su u naj(
iublje tančine. Iznesene su sve dobre i loše strane vojne uprave