DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1908 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 158 —


skoga naroda, i ako de naša narodno-gospodarstvena politika,
biti korektna, to ćemo* ved sada sav naš rad podizanju našega
gospodarstva i agrarne, industrije posvećivati morati, a ako nam
to nastojanje uspije, to će prva posljedica ove politike biii da
de slavonske šume morati sa svojim ogromnim površinama,
velik dio svoga tla agrarnoj produkciji prepustiti. Šume će se
malo po milio potiskavati na svoje pravo mjesto, u gore i planine,
a slavonska ravnica postati će žitnicom mouarkije. Tek
onda ćemo opaziti teške posljedice našega vremena, jer da smo
već prije počeli sa pošumljivanjem ogromnih lićkih pustinja, ta
bi 8 vremenom mirne duše mogli napuštati slavonske šume,
kojih će i tako s vremenom nestati. Šumski zakon i zakon o
imovnim obćinama, jedini su oalon slavonskim sumama, ali
mienjaju se ljudi, a s njima i zakoni.


Ovo moje razlaganje ne menja vrieduost zaključka g.
Nenadida, jer m danas još ne možemo napustiti šumsko gospodarstvo
u Slavoniji, pa s toga moramo računati sa onim
najvećim čistim prihodom, koji u šumskom gospodarstvu polučiti
možemo. U tom pogledu pruža n a m g. Nenadić
nepobitne dokaze i čiste račune, i uvjeren sam,
da će se ovo njegovo razlaganje o budućem gospodarstvu i po nadležnim
faktorima prihvatiti. Niski uzgoj hrasta ne pruža
nam onaj čisti prihod, kojega dobivamo kod
visokoga uzgoja, a to je dovoljan razlog, da se
niska šuma u napomenutim imovnim općinama
n apusti.


Ovu je raduju pisac u svrhu polučeuja doktorata na državoslovnom
fakultetu miiohenškogi sveučilišta izradio, pa je
kao takova i pr hvaćena. Srećko Majer.


Uzgoj i držanje koza obzirom na švicarsku kozu. Od Feliksa
Hilperta. Preveo i upotpunio N. Plesa Kosinjkovid, kr
kot. šumar, kod žup. oblasti u Zagrebu.


To je djelce, sa njemačcoga već četvrtoga izdanja, slobodno
preveo pisac na hrvatski jez k, te ga sa posebaitn stručaim
dodatkom upriličio za porabu našemu seljaku i gospodaru, k)jerau
je djelce u prvom redu namijenjeno, a posvećeno na časnu
spomen godine 1906./1907., bivšem kr. veliicomu županu žup.
zagrebačke, presvietiom g. Draganu Petru Turkoviću, hrvatskora
uzor gospodaru i vlastelinu od Kutjeva.


Sidržaj je osim uvoda i predgovora podieljen u deset paglavja,
a od ovih razpravlja poglavje : 1. Korist i unosuo^t od
koze. 2. O stajama, hranitbi i njezi. 3. Parenje nošenje ko